Dugga är ett användarvänligt och intuitivt system som är enkelt att använda. Eftersom Dugga kontinuerligt utvecklas och eftersom det finns flera olika versioner av Dugga (flera olika Duggaprodukter) kan det ibland finnas skillnader mellan bilderna i denna guide och hur systemet du har framför dig ser ut.

I denna guide ges en översiktlig handledning över hur du använder systemet Dugga. En viktig rutin att göra till din egen när du använder Dugga är att tänka på att:

a) ha ett eller ett par USB-minnen tillhands när du genomför prov så att du kan spara prov om någon student skulle sakna nätuppkoppling vid inlämningen av provet. Då inlämningarna (prov, uppgifter etc) är krypterade kan du även be en student att skicka inlämningen/provet till dig per email och därefter kan du ladda upp/importera inlämningen till Dugga i admin-gränssnitttet.

b) att se till att studenterna alltid har tillgång till kontinuerlig och inkopplad elektricitet till sina datorer för att reducera eventuella problem vid prov samt

c) påminna studenterna om att själva lämna in sina prov genom att klicka på "Lämna in prov"-knappen när provet är slut. Detta så att studenterna inte glömmer bort att lämna in sina prov med provsvarsfil/USB-fil i den händelse de har haft avsaknad av wifi/internet under genomförandet av provet. Ett annat problem är att studenter som bara lägger ihop sina datorer och lämnar provsalen kan få problem med att komma ut ur det nedlåsta läget när de kommer hem och vill använda sina datorer igen. Med dessa rutiner är du väl förberedd att börja genomföra prov och tentamen digitalt.

Skapa prov

När du loggar in i Dugga kommer du först till läget ”Redigera prov”. I listen högst upp kan du välja vad du vill göra. Om du loggar in för första gången finns det inga prov eller aktiviteter tillgängliga så det första du kan göra är att skapa ett prov. Klicka på länken ”Nytt prov” uppe till vänster. Se Figur 1 här nedan.

 1. Figur 1


Namnge prov

När du har klickat på länken ”Nytt prov” kommer du till gränssnittet som du ser i Figur 2. Det första du bör göra är att namnge det prov du vill skapa. Ge provet ett namn som du finner lämpligt och beskrivande för det prov du vill genomföra, t ex ”Företagsekonomi – Klass 2017A”. Du kan i namnet också infoga kursnamn/kursgrupp för att enklare hålla reda på vilket prov det är fråga om. Systemet kommer automatiskt att ange datum för när du skapade provet så du behöver inte ange detta själv. Systemet kommer också att ange datum för provets genomförande så du behöver inte ange detta heller. Systemet lägger till provdatum för genomförande när du schemalägger provet, vilket beskrivs senare i användarguiden.

 1. Figur 2 - Gränssnitt för att skapa nytt prov


 2. Figur 3 - Gränssnitt för att lägga till frågor


 3. Figur 4 - Övre delen av gränssnittet för att lägga till provtillfälle


 4. Figur 5 - Översikt över provtillfälle


 5. Figur 6 - Nedre delen av gränssnittet för att lägga till provtillfälle


 6. Figur 7 - Säkerhetsalternativ


 7. Figur 8 - Fliken "Tjänster"


 8. Figur 9 - Koder


 9. Figur 10 - inloggningsuppgifter


 10. Figur 11. Importera provsvarsfil.


 11. Figur 12 - Rättning av prov


 12. Figur 13 - Feedback vid rättning


 13. Figur 14 - Poängsättning


 14. Figur 15.1 - Betygssättning


 15. Figur 15.2 - Exempel på betygsskala


 16. Figur 16 - Publicera resultat


Välj ämne

Efter du har gett provet ett namn kan du, om din skola har angett eller definierat ett antal möjliga ämnen, välja ämne för ditt prov. Du väljer då något av de förbestämda ämnena i listan. Om inga ämnen finns i listan hoppar du över denna ruta och låter det stå ”Ospecificerat ämne”.

Välj typ av bedömning

Välj typ av bedömning, poäng eller formativ bedömning. Om du nyligen har börjat använda Dugga rekommenderar vi dig att du väljer ”poäng” eftersom du annars måste lägga till bedömningsmallar först för att kunna använda ”formativ bedömning”. Det är också mycket lättare att lära sig hur systemet fungerar genom att börja med att använda ”poäng” som bedömningsgrund.

Välj extra lärare/examinatorer vid rättning

Som nästa steg väljer du om du ska lägga till extra examinatorer om det är flera lärare som kommer att rätta provet. Om du är ensam lärare eller håller på att lära dig att använda Dugga kan du hoppa över detta steg. Du behöver således inte lägga till någon lärare här. Om det skulle vara så att du vill lägga till extra lärare som inte finns i listan ber du en administratör att lägga till dessa.

Beskrivning

Du kan med fördel ge ditt prov en beskrivning, t ex ”Prov 1 av 3 i ämnet Geografi – Topografi, HT 2018”. Detta underlättar för att hålla reda på vilket prov det är fråga om. Du kan här även ange vilken eller vilka klasser/grupper som du tänker ge provet till.

Dela prov med andra lärare

Du kan också välja att dela frågorna i provet med andra lärare, t ex de som ingår i lärarlaget. Gör detta för de prov som du verkligen tycker är bra. Detta så att du och dina lärarkollegor kan bygga en genomtänkt provbank med gemensamma prov. Om du och dina kollegor delar samtliga prov ni skapar kan provbanken så småningom komma att innehålla alltför många kopior av i princip likadana prov. Dock går det förstås också att radera prov.

Möjlighet att radera prov (testprov)

Det sista du i denna vy är att eventuellt klicka för rutan längst ner för att senare kunna radera prov. Om du, när du bekantar dig med systemet, gör testprov kan du därmed radera dessa prov. Om du inte klickar för detta alternativ arkiveras provet, resultaten och studenternas inlämningar.

När du är klar med samtliga steg ovan klickar du på ”Skapa prov”. Du kan nu sätta igång med att skapa själva provet och kommer då till en vy som ser ut som i Figur 3 nedan.

Frågetyper – olika sätt att ställa frågor

Framför dig har du nu 15 frågetyper som du kan använda. Frågetypen Uppgift​ längst till höger på rad tre är en speciell frågetyp om du t ex vill skapa en individuell uppgift, hemuppgift, hemläxa eller dylikt till dina elever och som kanske inte främst ska utföras som ett prov. Frågetypen Uppgift kan du bara välja i första läget när du skapar din första fråga.

Om du vill skapa ett prov använder du någon av de övriga 14 frågetyperna. Du kan kombinera de 14 olika frågetyperna på vilket sätt du vill i ditt prov så att du exempelvis har två essäfrågor, fem flervalsfrågor och tre matcha-frågor, eller någon annan kombination som du finner lämplig.

Om du väljer att börja skapa ett prov, diagnostiskt prov, läxförhör, dugga eller dylikt kommer frågetypen Uppgift att försvinna så att den inte längre är synlig. När du har skapat en fråga och sparat denna kommer de andra frågetyperna att döljas tills dess att du lägger till en ny fråga. Detta så att det blir tydligt för dig vilken frågetyp du har valt för en viss fråga som du har skapat. Frågorna som du skapar syns i en frågemeny till vänster på skärmen.

Som du ser i Figur 3 är frågetypen Essä​ markerad med färg vilket betyder att denna frågetyp är vald. Du kan välja andra frågetyper genom att klicka på dessa.

När du är klar med din fråga klickar du på ”Spara och lägg till en fråga”.

I editorn där du skriver din fråga kan du även lägga till bild, ljud och video – se ikonerna för bild och video. Ljud läggs lämpligen till som en videofil men då utan bild/video.

För information om de olika frågetyperna, se följande sidor:

Schemalägg prov och säkerhet

Du schemalägger ett prov genom att klicka på ”Lägg till provtillfälle”. Du kommer då till den vy som du ser i Figur 4 till höger. Klicka i det övre fältet under ordet ”Börjar*” så dyker en kalender upp och automatiskt anges aktuell dag och tid. Justera datum och tid på det sätt du anser lämpligt och ange också när provet/uppgiften ska sluta.

Lägga till fördefinierade klasser/grupper till ett provtillfälle

Nästa steg är att ange den grupp eller klass som ska göra provet (Observera att du istället för att välja grupp/klass kan ange en kod så att alla elever som anger koden får tillgång till provet. Detta förklaras nedan). Klicka i rutan ”Klasser/Grupper/Kurser som gör detta prov” så får du fram tillgängliga klasser som du kan välja bland. Du kan välja en eller flera klasser som ska göra det aktuella provet. När du har valt en klass kommer du att se de aktuella provdeltagarna från den aktuella klassen och du kan då, om du vill, klicka bort personer som inte är närvarande, t ex p g a sjukdom, eller som inte ska göra provet. I rutan ”Individuella kandidater” kan du även söka efter och lägga till ytterligare elever, utöver den eller de klasser du har valt, som ska göra provet.

Lägg till provtillfälle med deltagarkod

Ett annat tillvägagångssätt för att studenterna ska kunna göra ditt prov är genom att lägga till ett provtillfälle och koppla detta till en unik deltagarkod. Du gör detta genom att trycka på knappen "Generera deltagarkod". Varje provtillfälle måste ha en unik kod vilket innebär att du måste ange en ny kod för varje provtillfälle du skapar. Den unika kod som genereras för ett provtillfälle och som studenterna behöver för att kunna starta provet kommer att synas under ”Pågående prov”-översikten som du kommer till genom att klicka på den knappen i menyn. Se Figur 5 till höger. Du kan i figuren se deltagarkoden TEST-D99F-36EB. När provet börjar ger du studenterna denna kod så att de kan komma till provet.

När du är klar med att lägga till ditt provtillfälle går du vidare med att ange ytterligare information för provet. Om du vill kan du exempelvis lägga till en skrivvakt som övervakar provet i den händelse du själv inte har tid att vara närvarande när studenterna genomför provet. Detta gör du genom att addera en skrivvakt i fältet för skrivvakt som du kan se i Figur 6 till höger.

Du kan därefter fylla i försättsbladet med lämplig information kopplad till provet samt ange ett meddelande till studenterna efter det att de har lämnat in provet. När du är klar med detta behöver du bara ange hur provet eller uppgiften ska genomföras.

Autoinlämning

Av Figur 6 framgår att autoinlämning är förkryssat i default-läge. Det innebär att provet lämnas in automatiskt när provtiden går ut. Om du inte vill att provet ska autoinlämnas avmarkerar du detta alternativ. Kom dock ihåg att även om du använder dig av autoinlämning ska du alltid be studenterna att lämna in sina prov precis som du gör vid vanliga prov med papper och penna. Skälet för detta är att de elever som mot förmodan inte har internetuppkoppling ska kunna lämna in sina prov på USB-minne och denna funktion aktiveras när eleven klickar på lämna in i sina prov. Därefter samlar du in proven på en USB-sticka.

Säkerhetsalternativ

Dugga har flera olika säkerhetsalternativ som du som lärare kan använda dig av, t ex att helt låsa ned studenternas datorer. De olika alternativen är kopplade till vilken typ av dator och operativsystem som dina elever använder. Om du inte klickar för något av alternativen innebär detta att du kan genomföra ditt schemalagda prov så att studenterna gör detta på en vanlig webbläsare och då utan nedlåsning.

När du börjar testanvända Dugga rekommenderas att du inte använder något säkerhetsalternativ utan genomför proven i öppet läge och således endast använder studenternas vanliga webbläsare för genomförandet av dina prov. Detta för att snabbt komma igång med användandet av systemet. Vi rekommenderar också att studenterna främst använder webbläsaren Google Chrome av senaste version när de genomför de testprov som du skapar.

Observera att om din skola har en demolicens eller utvärderingslicens kan du även använda dig av säkerhetsläget Xit-Check™​ (det tredje kryss-alternativet i Figur 6). Detta eftersom nämnda licenser och utvärderingsprogram utgår ifrån att man följer de installations- och utrullningsrutiner som anges i demo- och utvärderingsavtalen.

I Figur 7 till höger ser du de olika säkerhetsalternativen.

Förklaring av säkerhetsalternativ

När du har bekantat dig lite mer med systemet och har genomfört några prov kan du därefter välja alternativet Xit-Check™​ (gick tidigare under namnet "monitorering"). Observera att denna funktion väljs under fliken "Allmänt" och inte "Säkerhet" som framgår av Figur 6. Efter ytterligare ett antal prov kan du därefter gå vidare och börja använda ytterligare alternativ men kom då ihåg att du ibland måste hålla ordning på koder för att studenterna ska kunna logga in i och ut ur det nedlåsta läget. Koderna som du behöver hålla koll på finns i anslutning till varje provtillfälle och visas bland annat under ”Pågående prov”-översikten som du ser högst upp i menyn i lärargränssnittet.

Det finns flera olika säkerhetsalternativ tillgängliga vilka är anpassade för olika operativsystem. Om du inte markerar något säkerhetsalternativ genomförs provet i ”öppet läge” vilket betyder att studenterna kan göra provet på en vanlig webbläsare (förslagsvis Google Chrome). Samma sak gäller för alternativet Xit-Check™​. Övriga alternativ är kopplade till olika operativsystem. Med exempelvis Safe Exam Browser​ kan du genomföra prov med operativsystemen OSX och Windows samtidigt. Med Duggas Chromebook-app​ kan du genomföra prov på Chromebooks och med Take-a-Test​ kan du genomföra prov på datorer, både PC och Mac, som använder operativsystemet Windows 10 Special Education Edition.

För iPads finns det tre sätt att genomföra prov i nedlåst läge:

a) använd Safe Exam Browser för iPads

b) använd din skolas redan befintliga MDM-lösning eller

c) integrera Duggas app för iPads.

Vi rekommenderar att du i första hand använder alternativ a eller b. Kontakta din IT-ansvarige för att använda alternativ c.  

Om du vill genomföra ett prov i nedlåst läge på exempelvis både PC, Mac och Chromebooks skapar du två provtillfällen. Ett provtillfälle för PC och Mac där du väljer Safe Exam Browser och ett provtillfälle för Chromebooks där du använder Duggas Chromebook-app​.

För information om de olika säkerhetslösningarna, se följande sidor:

Kräv Dugga USB-startsticka

Dugga kan också genomföra prov på mindre vanliga operativsystem såsom exempelvis Ubuntu och Linux. Du genomför då provet med en USB-startsticka, se figur 21 nedan. Tala med din IT-ansvarige om en sådan lösning är nödvändig för dig.

Begränsa åtkomst till detta ip-adressblock

Ett sista alternativ fliken "Säkerhet" är att ”Begränsa åtkomst till detta ip-adressblock". Om du vill använda denna metod frågar du din IT-ansvarige om vilket ip-adressblock provet görs ifrån. Detta säkerhetsalternativ är inte helt nödvändigt utan kan i princip lika gärna lösas med alternativet ”Kräv en kod för att starta provet” vilket syftar till att elever inte ska kunna göra provet från platser utanför klassrummet eller provsalen.

Kräv en kod för att starta provet

Det finns möjlighet att kräva en ”startkod” för att säkerställa att samtliga elever börjar provet samtidigt. Studenterna anger/skriver in startkoden för att komma till provet. Observera att detta alternativ väljs under fliken "Allmänt", se Figur 6.

Generellt sett kan nämnas att många skolor använder sig av alternativen Xit-Check™ samt ”Kräv en kod för starta provet” kombinerat som säkerhetslösning för mindre viktiga prov, läxuppgifer, diagnoser etc. Det är vanligtvis vid viktigare prov samt vid nationella prov som alternativen för full nedlåsning används. Det är också viktigt att inte börja använda alternativen för full nedlåsning utan att ha god kännedom om dessa och hur de fungerar samt att man tillsett att alla elever har installerat nödvändig programvara för att kunna genomföra proven med dessa alternativ.

Köa prov och kräv att skrivvakt godkänner inlämning

Som framgår av Figur 6 kan du även ”Köa prov och kräv att skrivvakt godkänner inlämning.” Detta alternativ är vanligt på högskole- och universitetsnivå och används för att ta legitimation på den som skriver ett prov och bocka av denna person i provlistan som framgår i ”Pågående prov”-översikten. På grundskola och gymnasier kan detta alternativ vara viktigt att använda sig av för vikarier som inte känner studenterna som gör provet. I anslutning till detta kan det vara värt att påpeka att studenternas namn hela tiden är synligt till höger på studenternas bildskärmar/prov varför det är naturligt för en lärare att gå runt i klassen under pågående prov för att tillse att studenterna loggat in på rätt sätt och i sina Dugga-profiler.

Påminnelser

När du är klar kan du avsluta med att ställa in om systemet ska skicka en påminnelse via e-post. Denna funktion finns under fliken "Tjänster", se Figur 8 till höger. Denna funktion är framförallt relevant om det är en uppgift som du har skapat och schemalagt. Då får studenterna ett epost-meddelande om att de kan börja arbeta med uppgiften. Om det är ett prov som genomförs i klassrummet är denna funktion inte lämplig att använda.

Avslutningsvis kan du ställa in den tid då systemet ska ge en påminnelse om att provtiden börjar ta slut. I defaultläge gör systemet detta när det återstår 10% av tiden vilket innebär 6 minuter innan provtiden tar slut om provet ska pågå i 60 minuter.

Genomföra och övervaka prov

Du kan övervaka progressionen av provet genom att klicka på ”Pågående prov” i listen högst upp. Där kan du se alla dina elever samt hur många frågor de besvarat. Du kan också, om en elev lämnar in av misstag eller kommer på att denne vill skriva mer, låsa upp ett inlämnat prov så att din elev kan fortsätta skriva på provet. Detta under förutsättning att det finns provtid kvar.

Om du har valt att använda till exempel Safe Exam Browser​ är det viktigt att inför provet veta var du har koderna för att logga in och logga ut ur ett visst prov. Varje prov har sina unika koder för maximal säkerhet. Koder för prov anges i anslutning till att du skapar ett provtillfälle. Du kan med fördel skriva ned dessa koder men du har dem också tillgängliga under pågående-provmenyn. Du kan också få fram dessa koder genom att enkelt klicka på provtillfället du har skapat.

Om du också har valt en kod för att starta ett visst prov så finner du den koden högst upp under ”Pågående prov”-menyn, se Figur 9 till höger. I figuren ser du startkoden 467341 som studenterna måste ange för att kunna komma in i provet. Denna kod (beskrivits i det föregående) förhindrar elever som inte känner till koden från att starta provet, t ex elever som befinner sig utanför klassrummet eller utanför skolan.

I figuren ser du också att det finns en deltagarkod, vilket betyder att du inte har valt en viss klass som ska göra provet utan istället kan alla elever som anger koden ”TEST-D99F-36EB” ansluta till och genomföra provet. Detta så att du kan göra prov med flera klasser, sammansatta grupper etc som ej är definierade i någon särskild klass.

Genom att gå runt under provet kan du se så att studenterna är inloggade på rätt sätt. Detta gör du genom att titta till höger på studenternas bildskärmar där inloggningsuppgifter framgår, se figur 10. Där kan du se elevens för- och efternamn, frågorna i provet samt om frågorna är besvarade eller obesvarade.  

Som du kan se i Figur 10 kan studenterna också visa eller dölja tiden som är kvar av provet vilket gör att de kan hålla god koll på tiden.

Inlämning av prov

När provet närmar sig sitt slut skall du alltid uppmana dina studenter att lämna in provet genom att klicka på knappen ”Lämna in”. När studenten klickar på "Lämna in" genomförs inlämning av provet och systemet identifierar samtidigt om studentens enhet har nätverksuppkoppling/wifi eller ej. Om wifi finns lämnas provet in som vanligt men om wifi saknas kommer ett fönster att öppnas som ber studenten att klicka på "Ladda ner svarsfil". Följ instruktionerna i nästa avsnitt nedan för att ladda ner en provsvarsfil på olika typer av datorer/digitala enheter.

Provsvarsfil - Avsaknad av Wifi, Internet eller andra problem vid inlämning av prov

I samband med genomförande av prov kan studentens prov behöva lämnas in med provsvarsfil som en konsekvens av att studentens enhet har bristande wifi/internet eller av andra anledningar inte kan lämna in sitt prov på vanligt sätt. Det finns då möjlighet att lämna in provet genom att ladda ner en provsvarsfil som innehåller studentens svar. Tillvägagångssättet för att ladda ner provsvarsfil skiljer sig åt mellan olika plattformar (PC, Mac, Chromebook, iPad) varför det i det följande ges tre beskrivningar över hur du går tillväga.

Windows PC och Mac OS X-enheter. Om dina studenter använder datorer såsom Windows PC och/eller Mac OSX och Safe Exam Browser för nedlåst läge eller standardwebbläsaren Google Chrome i öppet läge laddas provsvarsfiler ned till studentens dator och därefter överför du dessa till ett USB-minne som du har tillhands. Studenten laddar ned sitt prov genom att klicka på "Ladda ner svarsfil" när denne befinner sig i provet. På Windows PC klickar du sedan på "Save" (om Safe Exam Browser används) och "OK" så laddas filen ned till "Hämtade filer" eller "Downloads". Nuvarande version av Safe Exam Browser för Windows PC ger dessvärre inget meddelande när nedladdningen sker men ett sådant meddelande kommer i en nyare version som släpps i slutet av maj 2019. På Mac-datorer får du när du klickar på "Ladda ner svarsfil" ett meddelande om att "Download finished" och samtidigt visas sökvägen (var filen hamnade) så att du kan hitta filen på studentens dator. Det vanligaste är att filen hamnar i "Hämtade filer" och återfinnas där.

Efter det att studenten har laddat ned sin provsvarsfil ber du studenten att gå ut ur Safe Exam Browser, öppna utforskaren och gå till "hämtade filer". Därefter överför du filen till ditt USB-minne. Filen har följande format: dugga_rescue_file_347_15372.dga eller liknande. Om du är den lärare som skapade provet tar du nu de insamlade provsvarsfilerna och laddar upp dessa till Dugga genom att klicka på "Admin" i toppmenyn i Dugga och därefter klicka på "Importera provsvarsfil", se figur 11. Om det var någon annan lärare som skapade provet ger du USB-minnet till den läraren så att hen kan ladda upp filerna till Dugga.

Chromebook - Chrome OS. Om dina studenter använder datorer såsom Chromebooks vid genomförande av prov där du använder Duggas Chromebook-app för nedlåst läge eller standardwebbläsaren Google Chrome i öppet läge laddas provsvarsfiler ned direkt till ditt USB-minne. Sätt in ditt USB-minne i studentens dator och på provsidan klickar du på "Ladda ner svarsfil", välj därefter att lägga filen på ditt USB-minne och klicka på "Spara". Du har nu sparat studentens provsvarsfil. Om du är den lärare som skapade provet tar du nu de insamlade provsvarsfilerna och laddar upp dessa till Dugga genom att klicka på "Admin" i toppmenyn i Dugga och därefter klicka på "Importera provsvarsfil", se figur 11. Om det var någon annan lärare som skapade provet ger du USB-minnet till den läraren så att hen kan ladda upp filerna till Dugga.

iPad - IOS. Om dina studenter använder iPads behövs inte längre något USB-minne utan då räcker det med att studenten klickar på "Ladda ner provsvarsfil" så kommer provet att sparas direkt i Safe Exam Browser på studentens iPad. Detta fungerar med såväl Safe Exam Browser 2.1.12 (nuvarande version av SEB) och 2.1.13 (den nya versionen av SEB). Provsvarsfilen kommer nu att vara sparad i SEB i iPaden och du kan be studenten att logga ut ur SEB. För att ladda upp provsvarsfilen till Dugga så att du kan rätta provet behöver du nu bara gå igenom följande steg när wifi/nätverksuppkopplingen har kommit tillbaka igen:

När studenten är inloggad i Dugga finns det i toppmenyn en länk som heter "Provsvarsfil iPad" som du/studenten klickar på.

För att ett provtillfälle skall bli synligt under denna meny krävs att a) Provtillfällets sluttid har passerats men inte med mer än tio dagar samt b) Det inte finns någon inlämning sin redan är sparad och inlämna i Dugga för ett visst prov. Om det finns en inlämning men du istället vill använda studentens provsvarsfil gör du så att du förlänger provtiden för det aktuella provet, låsa upp den aktuella studentens prov så att studenten kan ladda upp sin sparade provsvarsfil.

När studenten klickar på ett provtillfälle för att ladda upp en provsvarsfil kommer en ny sida där man laddar ner en configurationsfil för SafeExamBrowser. Där finns angivet samma inloggnings- och utloggningskod till Safe Exam Browser som användes när provet genomfördes. Studenten öppnar den nerladdade konfigurationsfilen och startar Safe Exam Browser varpå man kommer till en startsida för uppladdning av provsvarsfilen. Observera att om det har gått längre än tio dagar sedan provet genomfördes behöver läraren sätta en ny tid för provet för att provsvarsfilen ska bli synlig för uppladdning. Rätta därefter provet som vanligt i Dugga.

Hantering av andra uppkomna problem vid prov. I den händelse en student möts av meddelandet "404", en "vit sida" eller liknande skall studenten uppdatera provsidan en eller flera gånger genom att klicka på "cirkel-pilen" nere till höger i Safe Exam Browser eller uppdateringsknappen i Chromebooks eller Respondus. Detta upprepas till dess att studenten kan se sitt prov igen. Därefter fortsätter studenten att skriva på sitt prov alternativt lämnar in provet med provsvarsfil som första alternativ. När studenten väl har laddat ned sin provsvarfil, på det sätt som anges för de olika typerna av digitala enheter här ovan, kan denne därefter även klicka på "Lämna in" för att göra ett avslutande försök att lämna in provet på vanligt sätt då detta är det smidigaste sättet att lämna in provet på.

Observera att om det är du som lärare som har skapat och sparat provet i din Dugga-profil är det du som måste ladda upp provsvarsfilen till din egen Dugga-profil. Om någon annan lärare har skapat och sparat provet är det den läraren som måste ladda upp provsvarsfilen till sin egen profil.

Rätta prov

När provet är klart kan du sätta igång och rätta provet. Alla automaträttade frågor kommer redan att vara rättade. Dessa går du igenom för att se om det är någon justering du vill göra i efterhand. För essäfrågor och/eller matematikfrågor behöver du dock genomföra rättning. För att börja rätta ditt prov klickar du på ”Rätta prov” i listen högst upp. När du klickat på knappen kommer du se en meny som ser ut som i Figur 12.

Rättningsindelning

Om ni är flera lärare som ska rätta kan du nu också skapa en rättningsindelning och ange vem som ska rätta vad. Du gör detta genom att trycka på knappen "Ange rättningsindelning".

Rättning påbörjad

Om du vill kan du meddela studenterna att du har påbörjat rättningen av provet. Du gör det genom att trycka på knappen "Visa att rättning är påbörjad". Om du inte vill kommunicera detta till studenterna klickar du inte på denna knapp.

Automaträttade frågor

I Figur 12 syns två automaträttade frågor (fråga 1 av typen Flerval​ och fråga 2 av typen Ordna​). Dessa är markerade med gröna bockar. Detta innebär att frågorna har rättats men betyder inte nödvändigtvis att eleven har fått rätt svar på frågorna. Om du har frågor som har automaträttats kommer det också att framgå hur många poäng som de har fått på de automaträttade frågorna vilket syns inom parentes och innan du har börjat ge poäng på de manuellt rättade frågorna.

Fråga 3 är av typen Essä​ och kan således inte automaträttas, här måste du som lärare genomföra rättningen "för hand".

Feedback

Du kan nu gå igenom de frågor som behöver rättas för hand och se vad studenterna har svarat. Du kan nu till exempel klicka på fråga 3 för att rätta denna fråga. Vid rättningen kan du ge återkoppling till studenterna på fyra olika sätt. I Figur 13 kan du se hur du ger återkoppling direkt i texten. Du gör detta genom att markera en mening eller ett ord och då dyker feedback-editorn upp där du kan klicka på Text (för endast understrykning) eller Grön, Gul eller Röd knapp. Du kan dessutom skriva in en kommentar som sedan dyker upp som en pratbubbla i studentvyn så att dina elever kan läsa dina kommentarer. När du är klar klickar du på ”Spara”.

Nästa sätt att ge återkoppling på är genom kommentarer för hela frågan i fältet ”Kommentarer”. Det tredje sättet för återkoppling är genom att skriva i fältet ”Kommentarer till alla som gjort detta prov”. I det fältet kan t ex hänvisningar till rätt svar ges.

Du avslutar genom att sätta poäng i poängfältet (se Figur 14) efter det att du gett kommentarer på hela frågan eller kommentarer till alla elever som har gjort provet.

Med det sistnämnda kommentarsfältet slipper du därmed skriva in samma kommentar flera gånger om det är något som många elever kanske har missat på.

När du har rättat färdigt alla frågor klickar du på spara och går till nästa prov att rätta. Du kan även rätta fråga för fråga om du vill arbeta på det sättet. När du är klar med din rättning klickar du på ”Lås resultat och avanonymisera”.

Betygssättning

När du har klickat på ”Lås resultat och avanonymisera” kommer du till vyn i Figur 15.1. Där klickar du på ”Välj skala för resultat”. Där kommer du att finna de betygsskalor som är tillgängliga för just din skola. Om du inte vill sätta betyg väljer du betygsskalan ”Rättat” (om din skola har den inlagd) och då anges endast poängen. Du kan även använda skalan 1 star, 2 starstar eller 3 starstarstar stjärnor om det exempelvis är fråga om ett läxförhör. Du kan förstås också använda skalan A – F eller någon annan lämplig skala.När du börjar använda dig av Dugga rekommenderar vi dig att använda poängsättning för bedömning. När du använt Dugga en tid kan du själv skapa dina egna bedömningsmatriser och använda dessa vid bedömning och resultatsammanställning.

Om du t ex har valt betygsskalan A-F som i exemplet i Figur 15.2 räknar systemet självt ut vilket betyg dina elever har fått. Du kan själv justera betygsintervallen eller sätta intervallen till den standard som gäller för din skola.

Publicering av resultat

När du är klar med betygsskalan klickar du i rutan ”Lås resultat” och klickar sedan ”Spara” längre ner på sidan varpå rättningen låses och provet avanonymiseras. När du klickar på ”2. Publicering av resultat” kommer du till vyn i Figur 16 där du kan se namnen på studenterna och deras resultat/betyg. Observera att när du klickar på publicering av resultat så publiceras inte resultaten/betygen till studenterna, utan du får ytterligare ett val därefter om du skall gå vidare och publicera resultatet till studenternas profiler. Du kan här skapa en fil med alla prov som PDFer som du laddar ner om du vill. Du kan också ladda ner individuella resultat. Om du vill kan du nu publicera provresultatet till studenternas användarprofiler i Dugga genom att klicka för ”Publicera betyg” och därefter klicka på knappen ”Spara". Då överförs resultaten till studenterna så att de kan se dem i sina profiler. Du kan även klicka i "Meddela studenter via e-post" om du vill att studenterna ska bli notifierade via e-post om att resultat har publicerats.

Du är nu klar med hela provprocessen och kan avsluta med att klicka på ”Resultat” högst upp i listen. När du klickat där kan du ladda ner resultatet som en Excelfil och även titta på enkel statistik från provet. Om din skola har genomfört en integration mot Dugga kommer resultaten att kunna överföras till din skolas resultatsystem och samlas där tillsammans med alla andra provresultat.

 

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 08:58
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 11:22