Uppdaterad 2020-05-18:

 • Det blir möjligt för en lärare att skapa ett prov med deltagarkod där det är möjligt att för eleven skapa ett ”riktigt” konto vid provstart. (Endast vissa skolor, hör av er om detta är något som ni är intresserade av i er skola)
 • Det kommer, av säkerhetsskäl, inte att vara möjligt att importera Excel-filer med fler än 3000 användare.
 • Det kommer att bli möjligt för en lärare att ladda upp filer i ett prov som är upp till 100 MB stora. Den tidigare gränsen var 50 MB. Håll dock i minnet att storleken på uppladdade filer påverkar ert eget Wifi menligt.
 • Det kommer inte att vara möjligt för en elev, ens i öppet läge, att ladda ner en ljudfil som läraren har inkluderat i ett prov.
 • Det kommer att synas för läraren hur många poäng varje fråga har som maxpoäng och även provets totala maxpoäng när man skapar sitt prov.
 • Tidszonerna kommer att visas tydligare och bli lättare att ändra för en administratör
 • Resultatfilen som man kan skapa för ett prov, under fliken Resultat har förbättrats, och förbättras nu ytterligare.
 • Versionen 5.70 av Geogebra kommer att implementeras
 • Möjlighet att importera frågor från förlag och andra system
 • Det kommer att bli möjligt för en adminstratör för en skola att ange vilka hjälpmedel en viss elev ska ha, t.ex. Talsyntes, Readspeaker, Immersive reader, Extra tid, Stavningskontroll och Ordlista
 • För att underlätta digital arkivering av nationella prov så kommer det att gå att ange att ett prov är ett nationellt prov.
 • Ytterligare förbättringar av utskrifter av inlämningar.
Taggar:
Skapad av Fabian Åkesson den 2020/03/23 13:46
Översatt till sv av Fabian Åkesson den 2020/03/23 14:01