Nieuwe functionaliteit 2020-02-28

 • In de formatieve beoordeling zijn we veranderd, zodat als je de niveaus E, C, A in de toets hebt en ervoor kiest dat een vraag op C-niveau wordt beoordeeld, het mogelijke resultaat op die vraag C of E zal zijn.
 • De meerkeuzevraag is uitgebreid met een functie die inhoudt dat je als leerkracht de leerlingen niet hoeft te laten weten hoeveel juiste antwoorden er nodig zijn. Onjuiste antwoorden, of het ontbreken van juiste antwoorden zal leiden tot minpunten op die vraag. De student kan echter nooit minder punten krijgen dan nul.
 • We hebben een functie geïntroduceerd voor user_admins om gebruikers te imiteren in de school waar je actief bent. Ga naar het Admin-tabblad, selecteer een gebruiker en klik op "Gebruikers imiteren".
 • Optimalisatie van de correctie van monsters, bij het maken van opmerkingen direct in de tekst van de student. Deze optimalisatie zal in de komende releases nog verder worden verbeterd.
 • De mogelijkheid om ZIP-bestanden van studentenexamens aan te maken is verwijderd.
 • Verbeteringen in PDF-bestanden.

Nieuwe functionaliteit 2020-02-12

 • Verbeteringen aan de handmatige spellingcontrole voor studenten
 • Nu is het mogelijk om een examen te starten dat geen beveiliging heeft zonder dat de docent de toets tussendoor moet ontgrendelen.

Nieuwe functionaliteit 2020-01-24

 • In de tekstverwerker in de opstelvraag is de schermvullende modus gewijzigd in A4-formaat op de breedte
 • Er zijn nu zeven kleuren om uit te kiezen bij het schrijven van opmerkingen in de correctiefunctie
 • Wanneer een student problemen heeft met het internet, wordt er een waarschuwing aan de student getoond. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden afhankelijk van wat de school/gemeente zelf wil. Stel Dugga-ondersteuning op de hoogte
 • De examens die met alle leerkrachten van een school worden gedeeld, verschijnen nu onder het tabblad "Bestand", in "Examen bewerken".
 • Wanneer de leerling zijn inlevergegevens in de interface van de leerling bekijkt, wordt de tijd getoond waarop de inlevering werd gestart en wanneer deze werd ingeleverd.
 • De loginpagina is aangepast aan de webstandaard WCAG 2.1
 • In het "Grade-examen" van de docent zijn de examens verdeeld in tabbladen om gemakkelijk het examen te vinden waarmee je wilt werken.
 • Rubric matrices kunnen worden gedeeld met specifieke leraren.
 • Op de pagina "Eindexamen bewerken" is het veld "Niveau" verwijderd.
 • Als de leraar ervoor kiest om één vraag per keer te corrigeren, dan is er een snelle navigatie zodat men vlot tussen de opdrachten kan bewegen. En kijk welke inzendingen klaar zijn voor de specifieke vraag.
 • Verbeteringen in het beheer van Test Response-bestanden.
 • Nederlands is toegestaan in ReadSpeaker.
 • U kunt de talen per gebruiker instellen in het gebruikersprofiel.

Nieuwe functionaliteit 2019-12-23

 • U kunt in de profielpagina de taal opgeven die gebruikers willen gebruiken.
 • Er wordt meer tekst weergegeven bij het maken/wijzigen van een examen.
 • Bij het toevoegen van leerlingen aan een examenonderdeel wordt het e-mailadres van de leerlingen getoond als u met de muis over hun naam gaat.
 • De startcode verschijnt nu direct bij het maken van een examenonderdeel.
 • Het tabblad "Allen" onder "Bewerken van examens" heeft zijn naam veranderd in "Mijn", wat betekent dat je alleen de examens ziet die je onder dat tabblad hebt gemaakt.

Nieuwe functionaliteit 2019-12-20

 • Vervangen door Nederlands in ReadSpeaker.
 • Voor elk vraagtype is nu een onderdompelende lezer beschikbaar.
 • Nu is het mogelijk om een commentaar te maken zonder een teken of woorden in te voeren.
 • Er zijn meer kleuren om uit te kiezen voor commentaar.
 • Als je een docent als extra examinator toevoegt, zijn de toetsen die je maakt zichtbaar voor die docent onder het tabblad "Toegewezen", in "Examen bewerken".
 • De docent aan wie je een voorbeeld deelt, ziet het onder het tabblad "Gedeelde", in "Bewerk examens".

Nieuwe functionaliteit 2019-11-30

 • Extra examinatoren hebben nu toegang tot gedeelde rubrieken.
 • Het is niet meer mogelijk om een bestand aan Geogebra toe te voegen.
 • Nu kunnen verschillende leerlingen dezelfde bestandsnaam gebruiken voor bijgevoegde foto's, ook al hebben ze verschillende foto's.
 • U kunt slechts één beveiligingsoplossing per examenonderdeel selecteren.
 • Kleine letters zijn verwijderd in de codes van SEB.
 • Bij het corrigeren van een vraag waarbij de leraar de leerlingen "Geen resultaat" gaf, werd de vraag niet groen gemarkeerd. Het staat nu vast.
 • Extra examinatoren hebben nu toegang tot gedeelde beoordelingsrubrieken.

Nieuwe functionaliteit 2019-11-19

 • Verbeterde beschrijvingen van de vraagtypes bij de keuze van het vraagtype.
 • We hebben het mogelijk gemaakt om de publicatie van de inleveringen te plannen. Daarnaast is de functionaliteit van het publiceren met andere inhoud verbeterd.
 • Verdere verbeteringen in de beoordelingsrubrieken.
 • De sorteervolgorde in Grade examens is gewijzigd zodat de studenten op alfabetische volgorde staan.
 • Als u als docent de Startcode gebruikt, dan wordt deze samen met de andere codes, bijvoorbeeld de aanmeldings- en afmeldingscodes van SafeExamBrowser, direct in het Examengebeuren weergegeven.

Nieuwe functionaliteit 2019-11-09

 • Verdere verbeteringen aan het afdrukken van het voorbeeldmonster.
 • Er zijn indexdocumenten voor de archivering van nationale examens geproduceerd.
 • Mogelijkheid om resultaten te publiceren met verschillende keuzes over wat te publiceren. D.w.z. publiceer de resultaten zonder de vragen te publiceren, publiceer alleen de resultaten en beoordeling, alleen de beoordeling van het resultaat.
 • We hebben alle karakters die gemakkelijk te mengen zijn in de aanmeldings- en afmeldingscodes van SafeExamBrowser verwijderd. E.g. 0 en O.
 • Extra scholen worden in alfabetische volgorde weergegeven bij het wisselen tussen scholen.

Nieuwe functionaliteit 2019-10-27

 • Verbeterde versleuteling van het downloaden van het Hand-in-bestand
 • Verdere verbeteringen van de functionaliteit in verband met beoordelingsmatrices.
 • Update van Microsoft Immersive Reader die wordt geactiveerd door een informatieblok toe te voegen aan een examen.
 • Mogelijkheid voor de student / leerling om bestanden te uploaden in Geogebra in vergrendelde modus is verwijderd.
 • Uitbreidingen van de afdrukfunctie van de docent om een voorbeeld op papier af te drukken. Verdere verbeteringen zijn gepland.
 • Verbeteringen in de afdrukfunctie van de inzendingen van leerlingen. Verdere verbeteringen zijn gepland.

Nieuwe functionaliteit 2019-10-19

 • Nieuwe functie voor het afdrukken van examens: de docent kan nu examens afdrukken om sommige leerlingen in staat te stellen examens op papier af te drukken.
 • Verbetering van de beoordelingsmatrix: door deze bevalling kunnen docenten nu beoordelingsmatrix met elkaar delen. Verdere verbeteringen in de functionaliteit van de beoordelingsmatrix zijn gepland
 • Functionaliteit voor het digitaal archiveren van nationale samples: het is nu mogelijk om examens te zoeken om ze op te slaan voor digitale archivering. Deze functie is beschikbaar voor beheerders.
 • Verbeteringen in de lay-out van PDF's. Verdere verbeteringen zijn gepland.

Nieuwe functionaliteit 2019-08-06

 • Aanpassing en introductie van de nieuwste versie van SafeExamBrowser voor Windows-computers. Dit betekent dat de laatste versie, 2.2.3, van SEB nu met Dugga werkt. Wanneer een leerling SEB downloadt van de leerlingeninterface, wordt het 2.2.3 gedownload. Het is niet nodig om eerdere versies van SEB te de-installeren. We hebben er ook voor gezorgd dat de vorige versie 2.1.8 (1) gelijktijdig met de nieuwe versie werkt tijdens een overgangsperiode. We zullen de oude versie dit najaar uitfaseren, de exacte releasedatum zal later bekend worden gemaakt.
 • De problemen die eerder bestonden toen, als leraar, proctors werden gebruikt in een examen. Is opgelost. Zo was er bijvoorbeeld het probleem met de rollen die de gebruiker als proctor moest hebben.
 • De functionaliteit voor het maken en uploaden van een rescue-bestand is vereenvoudigd en verbeterd, vooral met iPads en Chromebooks. Daarnaast hebben we vast, zodat u kunt maken en uploaden voorbeeld reddingsbestanden, zelfs tijdens het account minder gebruik.
 • Bij het maken van PDF's van een examen dat opstelvragen bevat, wordt nu het aantal woorden en tekens weergegeven dat de student in elke opstelvraag heeft geschreven.
 • Functionaliteit voor het archiveren van PDF's op organisatieniveau.
 • Functionaliteit voor het maken van een PDF voor alle inzendingen van één examen, op deze manier is het makkelijker om alle inzendingen in één keer af te drukken.
 • Lay-out in PDF's is verbeterd, regelafstand, pagina-onderbreking, marges, naam van de student / inzending ID, enz
 • Verbeterde prestaties van het maken en downloaden van een ZIP-bestand van PDF's.
 • Er zijn eerder problemen geweest met het openen, kopiëren en bewerken van een gedeeld examen, dit is opgelost.
 • Er zijn af en toe missende plekken in opstelvragen geweest, dit is verholpen.
 • Af en toe is het niet mogelijk geweest om tekst te beoordelen bij het beoordelen van examens in bepaalde paragrafen, bij opstelvragen staat dit vast.
 • In de "lopende examen" weergave, was het eerder mogelijk om individuele studenten 'examens te ontgrendelen, we hebben nu functionaliteit toegevoegd zodat de docent / schrijfbewaker de examens van alle deelnemers kan ontgrendelen met een druk op de knop. Dit is om de behandeling van leerkrachten te vergemakkelijken bij toetsen die op verschillende tijdstippen worden afgenomen.
 • In de "Grade Exams"-weergave is het nu mogelijk om alle examens die zijn beoordeeld met een druk op de knop te beoordelen. Om het handmatig beoordelen van nationale examens te vergemakkelijken.
 • Verbeteringen aan de spellingscontrole. (Als u spelsuggesties vindt die onjuist of vreemd zijn, zijn we u dankbaar als u het ons laat weten, zodat we het kunnen repareren)
 • Verbeteringen aan het vraagtype "Mark". Blanco's die met een markering voor en na woorden komen, worden zowel in de interface van de docent als in de interface van de leerling verwijderd. Het is mogelijk om via een selectievakje te bepalen dat de leerlingen zien hoeveel woorden in de tekst gemarkeerd moeten worden. Als de leerling meer woorden scoort dan de leraar heeft aangegeven, dan krijgt de leerling minpunten, je kunt nooit minder dan 0 punten krijgen op een vraag.
 • Het werd eerder in verband gebracht met problemen met het veranderen van talen van Arabisch naar Zweeds, de fout werd verholpen.

 

Tags:
Gemaakt door Fabian Åkesson op 2020/03/23 13:45
Vertaald in het nl door Brooke Dawson op 2020/03/31 16:52