När eleven ska genomföra sitt prov loggar/startar eleven Dugga genom att 

- gå till duggas loginsida
https://app.dugga.se/sv/login/

Fyll i

- e-mailadress och lösenord

- klicka på Logga in.

Genomfora prov_html_72fd6123.png

Om skolan använder en lärplattform eller annan integration med Dugga, startas Dugga inifrån lärplattformen/Teams.
 

Nu kan eleven se provet i sin profil. Om provet inte syns i elevens profil beror det på att tiden för provet är inte aktuellt ännu.

- Klicka på provet.

Genomfora prov_html_12f41d2c.png

- klicka på Starta prov

Genomfora prov_html_4d40f8df.png

I snabbnavigeringen till höger är frågrna gråmarkerade så länge som de är obesvarade

Genomfora prov_html_m69e08372.png

- När eleven har svarat på en fråga blir den grönmarkerad i snabbnavigeringen.

Genomfora prov_html_m4843f97c.png

- När eleven är klar med provet ska eleven klicka på "Lämna in"

- Dugga har en automatsparafunktion som går under hela provtiden. Om det känns bättre för eleven så kan den när som helst klicka på "Spara utan att lämna in" under provets gång.

- Om eleven inte har tillgång till Internet/WiFi när eleven ska lämna in sitt prov, ska eleven klicka på "Ladda ner provsvarsfil".

 

Taggar:
Skapad av Markus Silwander den 2021/04/07 14:04
Översatt till sv av Markus Silwander den 2021/04/07 14:04