Rättning av inlämningar

I videoklippet nedan kan du se hur du markerar och gör test i Dugga.

Prov med poäng

Rättning och poängsättning av läxor, prov, diagnostiska prov, tentor med poäng går till på följande sätt.

De manuellt rättade frågetyperna; Essä, Matematik, Geogebra rättas genom att man klickar på ”Visa verktyg och fyller i det poäng som eleven ska få för svaret i poängfältet.
Sen klickar man på ”Spara”.

 1. Visa verktyg


 1. Fyll i poäng


De automatiska rättade frågetyperna; Flerval, Korrekt svar, Begrepp, Matcha, Klicka text, Rätt plats, Ordna, Markera, Lucktext, Luckmeny, Sant/Falskt rättas som sagt automatiskt. Elevernas svar jämförs med de svar som läraren har angett som "rätt svar" på frågan.

Om man däremot vill ändra poängen för svaret till en automaträttad fråga går det bra att göra det på samma sätt som för en manuellt rättad fråga.

För de automaträttade frågetyperna där eleven ska skriva in ett svar (Korrekt svar, Begrepp och Lucktext) kan man acceptera ett svar i efterhand som eleven har skrivit in. Det svaret läggs sen till i listan över rätta svar och eleven får poäng för det. Om det finns andra elever som skrivit in samma svar som det accepterade svaret, kommer de också att få poäng.
När man använder samma prov igen, i ett nytt provtillfälle, kommer de tillagda svaren att ingå i listan över korrekta svar.

Acceptera ett svar

 1. Acceptera svar


 1. Acceptera svar


 1. Acceptera svar


 1. Acceptera svar


Kommentarer och markeringar i en text

För manuella frågetyper som "Essä-frågor" kan man ge en kommentar till ord/meningar/stycken genom att markera ord/meningar/stycken direkt i elevernas svar och ge markeringen olika färger så som grönt, gult eller rött. När provet sedan är publicerat till eleven kommer eleven att se kommentarer med den/de färger man valt.

 1. Kommentar


 1. Kommentar


Kommentar på en fråga

Man kan också ge kommentar för hela svaret till en enskild deltagare i en textredigerare i slutet av frågan eller ge kommentar till alla deltagare samtidigt genom att klicka på fliken ”Kommentar till enskild deltagare” eller "Kommentar till alla deltagare".

 1. Kommentar till enskild deltagare


 1. Kommentar till alla deltagare


Rättning klar

När du är klar med rättningen, poängsättningen, kommentar/er och har sparat allt, ska alla frågor och inlämningar vara markerad med en grön "v" -symbol på vänster sida.

 1. Rättning klar


Bedömningsmatris utan poäng.

Vid rättning av en inlämning vid bedömningsmatris utan poäng ska man kryssa i minst ett av de alternativ man har inom bedömningsområdet.
Om man har flera bedömningsområden för en fråga behöver man kryssa i minst ett område per bedömningsområde.

 1. Kryssa i bedömningsområde


När man kryssat i det/de bedömningsområde/n som eleven ska ha klickar man på ”Spara”. (Längst ner på sidan)
Frågan att markeras nu med en grön bock till vänster om numret på frågan. När rättat/bedömt alla frågor och sparat får hela inlämningen en grön bock.

 1. Grön bock


Om man anser att inget resultat ska kryssas i väljer man att kryssa i ”Inget resultat” och klickar på ”Spara”. 
Frågan att markeras nu med en grön bock till vänster om numret på frågan. När rättat/bedömt alla frågor och sparat får hela inlämningen en grön bock.

 1. Inget resultat


 1. Grön bock


Man kan göra en kommentar i bedömningsmatrisen om man t ex vill ge feedback till eleven vad den kan tänka på inför kommande prov.
För att kunna skapa en kommentar i ett avsnitt i bedömningsmatrisen behöver man först expandera texten. Om pilarna är riktade från varandra är texten ihopdragen. Klicka på pilen så expanderas texten. Då blir pilarna riktade mot varandra i stället. Se den orangea och den gröna rutan i bilden.

 1. Kommentar i Bedömningsmatrisen


När man bedömt alla svar i inlämningen anger man ett slutresultat, sen klickar man på ”Spara”. När man gjort det byts färgen på stjärnan, till vänster om den gröna bocken, ut till grön. Det markerar att inlämningen är färdigrättad och att inlämningen fått ett slutresultat.

 1. Ange Slutresultat


 1. Inlämning rättad och har fått ett slutresultat


När man gjort det här för alla inlämningar och alla frågor har en grön bock och en grön stjärna, går man vidare till ”Lås resultat och avanonymisera”.

 

Taggar:
Skapad av Markus Silwander den 2021/04/07 14:04
Översatt till sv av Markus Silwander den 2021/04/07 14:04