Take-a-Test är applikation för nedlåst läge som endast kan användas för operativsystemet Windows 10 S Special Edition. Denna lösning ska således inte användas för andra Windows-operativsystem. Eftersom operativsystemet som används är Windows 10 S Special Edition, är det endast för särskilda PC-datorer som denna lösning riktar sig till. Innan du väljer att använda Take-a-Test behöver du försäkra dig om att detta är en lösning som fungerar tillsammans med dina studenters datorer och övriga mjukvaror. Observera att du inte ska använda Take-a-Test om dina studenter använder någon annan version av Windows än det som angetts här ovan.

Vid användning av Take-a-Test åstadkoms nedlåst läge vilket innebär att programvaran automatiskt låser ned studenternas datorer eller digitala enheter så att de inte kan avvika från provmiljön under pågående prov med mindre än att de då samtidigt lämnar in det prov som de avviker ifrån. Detta under förutsättning att läraren som har skapat provtillfället har aktiverat Take-a-Test, vilket sker genom att bocka för Take-a-Test när ett provtillfälle skapas i Dugga. Den version av Take-a-Test som används av Dugga har särskilda egenskaper och samverkar med operativsystemet i den digitala enheten. En tillräcklig version av Take-a-Test bör finnas integrerad med elevens/studentens operativsystem om denne har rätt version av Windows.

Utöver Take-a-Test finns även andra lösningar för nedlåsning som kan användas för att genomföra prov skapade i Dugga för nedlåst läge, t ex:

Om du genomför ett prov med någon av Duggas lösningar för nedlåst läge (SEB, Respondus eller Duggas Chromebookapp) kan man som en extra trygghet skapa ytterligare ett provtillfälle (baserat på samma prov) som backup och ge det till de studenter som av någon anledning inte kan använda Take-a-Test eller som har andra eventuella problem med sina digitala enheter. Till det backup-provtillfället väljer du då Xit-Check som säkerhetslösning. Se här hur Xit Check fungerar: Xit-Check™

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 11:19
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 14:34