1. Figur 1. Bilden visar hur det ser ut när studenten är inloggad i Dugga.


  2. Figur 2. Bilden visar hur det ser ut när studenten klickar på fliken "Säkerhet" så att alternativet "Safe Exam Browser" dyker upp.


  3. Figur 3. Bilden visar vilken knapp man ska klicka på för att ladda ner rätt version av SEB för rätt typ av dator eller digital enhet.


Denna information gäller för studenter som är lokala administratörer på sina datorer/digitala enheter och själva kan installera programvara. Om studenterna inte är lokala administratörer behöver man "skjuta ut" Safe Exam Browser (SEB) med hjälp av MSI-fil eller motsvarande. Kontakta Dugga för att att erhålla information om hur man skjuter ut MSI-filer. I fall där studenter inte är lokala administratörer på sina iPads tillgängliggörs SEB av central administratör.

För att säkerställa att studenten alltid har rätt version av Safe Exam Browser (SEB) tillhandahålls denna applikation direkt i Dugga. För att installera SEB ber man studenterna att logga in i Dugga och sedan laddar de ner rätt version av SEB genom att klicka på fliken ”Säkerhet” och där välja SEB. Genom att alltid ladda ner SEB inifrån Dugga (genom att som student vara inloggad i Dugga) säkerställer man att man alltid får rätt version av SEB.

  1. Studenten är inloggad i Dugga.
  2. Klicka på ”Säkerhet” och därefter på ”Safe Exam Browser”.
  3. Klicka på rätt knapp/alternativ för att ladda ner SEB.
  4. Därefter följer man instruktionerna för att installera Safe Exam Browser på sin digitala enhet. Klart!

Här kan du ladda ner Safe Exam Browser version 3.0.1 för Windows.

https://github.com/SafeExamBrowser/seb-win-refactoring/releases/download/3.0.1/SEB_3.0.1.163_SetupBundle.exe

Nyare versioner av SEB, än den aktuella, kommer inte att fungera!

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:41
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:57