Safe Exam Browser är en de webbläsare som man kan använda för att genomföra prov skapade i Dugga i s.k. nedlåst läge för genomförande av prov på digitala enheter/miljöer såsom WIndows PC, Mac OS X samt iPad IOS. Nedlåst läge innebär att programvaran automatiskt låser ned studenternas datorer eller digitala enheter så att de inte kan lämna provmiljön under pågående prov. Detta under förutsättning att läraren som har skapat provtillfället har aktiverat Safe Exam Browser, vilket sker genom att bocka för Safe Exam Browser när ett provtillfälle skapas i Dugga. Den version av Safe Exam Browser som används av Dugga är unik och kan laddas ned inifrån Dugga. Det är därför viktigt att studenter endast laddar ner den version som de kan finna när de är inloggade i Dugga. Rätt version av Safe Exam Browser finns alltid tillgänglig för användarna när man är inloggad i Dugga.

När du väljer Safe Exam Browser genereras inloggnings- och utloggningskoder som behövs för att kunna logga in och logga ut ur Safe Exam Browser. Dessa koder visas i anslutning till det provtillfälle som du skapar och det är fördelaktigt att notera dessa i den händelse du exempelvis glömmer din dator och inte har tillgång till någon dator vid provtillfället. Detta så att du kan ge koderna till studenterna när de ska börja provet samt avsluta provet. Koderna visas i anslutning till det provtillfälle du har skapat. Koderna visas också under pågående prov-menyn.

Safe Exam Browser kan distribueras och installeras på studenters datorer i form av MSI-filer. Mer information om Safe Exam Browser finns här [1].

Utöver Safe Exam Browser finns även andra webbläsare som kan användas för att genomföra prov skapade i Dugga i nedlåst läge, t ex:

Om du genomför ett prov med någon av Duggas lösningar för nedlåst läge (SEB, Respondus, Take-a-Test eller Duggas Chromebookapp) kan man som en extra trygghet skapa ytterligare ett provtillfälle (baserat på samma prov) som backup och ge det till de studenter som eventuellt har glömt att installera Safe Exam Browser i förväg eller som har andra eventuella problem med sina digitala enheter. Till det backup-provtillfället väljer du då Xit-Check som säkerhetslösning. Se här hur Xit Check fungerar: Xit-Check™

Användning

Ladda alltid ner rätt version av Safe Exam Browser från https://app.dugga.se/en/security/sebinfo

Vanliga frågor

  1. Felmeddelande när man försöker öppna Safe Exam Browser med fel inställningar.


  2. Hur man ändrar inställningar i SEB för att rätta till felmeddelandet.


Felmeddelande "Create New Desktop" vid användande av Safe Exam Browser

En del studenter kan ibland ha problem med att öppna och starta Safe Exam Browser och kan då har fått felmeddelandet som du kan se till höger på bilden. Detta kan hända när SEB inte är inställt/konfigurerat på rätt sätt. För att åtgärda problemet behöver man göra följande:

a) Klicka på startknappen/Windowsknappen längst ned i vänstra hörnet i Windows.

b) Scrolla fram till programmappen Safe Exam Browser och klicka på den (Klicka inte på programmet Safe Exam Browser för då startar Safe Exam Browser).

c) Klicka på ikonen "SEB Config Tool".

d) Ett nytt fönster öppnas nu vilket är programmet "SEB Config Tool".

e) Klicka på "Revert Settings" i toppmenyn (placerad bredvid "File" och "Use settings") .

f) Klicka på "Default Settings".

g) Klicka på "File" och därefter klicka på "Save settings" och därefter "exit".

Denna lilla procedur ska lösa problemet med "Create New Desktop" som beror på felaktiga inställningar i SEB.

Det går också att göra såsom visas i bilden längst ned till höger. Ta fram "SEB Config Tool" som beskrivs i punkterna a - c, klicka på filen "Security" och klicka därefter för "Create New Desktop". Därefter ska problemet med "Create New Desktop" vara löst.

Starta Safe Exam Browser med Windows och webbläsare Chrome

  1. Duggas Loginsida


  2. Ange e-postadress, lösenord och klickapå Logga in,


  3. Klicka på provet


  4. Ladda ned konfigurationsfil


Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:37
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:52