1. I figuren ovan framgår en vy från studentgränssnittet där Respondus kan laddas ned.


Respondus är en av flera webbläsare som man kan använda för att genomföra prov skapade i Dugga i s.k. nedlåst läge för genomförande av prov i miljöerna WIndows PC, Mac OS X samt för Chromebook Chrome OS. Nedlåst läge innebär att programvaran automatiskt låser ned elevernas eller studenternas datorer eller digitala enheter så att de inte kan lämna provmiljön under pågående prov. Detta under förutsättning att läraren som har skapat provtillfället har aktiverat Respondus, vilket sker genom att bocka för Respondus när ett provtillfälle skapas i Dugga (under fliken "säkerhet"). Den version av Respondus som används av Dugga kan endast laddas ned inifrån Dugga. Det är därför viktigt att elever och studenter endast laddar ner den version som de kan finna när de är inloggade i Dugga. Rätt version av Respondus finns alltid tillgänglig för studenterna när man är inloggad i Dugga.

Utöver Respondus finns även andra webbläsare som kan användas för att genomföra prov skapade i Dugga i nedlåst läge, t ex:

Om du genomför ett prov med någon av Duggas lösningar för nedlåst läge (SEB, Respondus, Take-a-Test eller Duggas Chromebookapp) kan man som en extra trygghet skapa ytterligare ett provtillfälle (baserat på samma prov) som backup och ge det till de studenter som eventuellt har glömt att installera Respondus i förväg eller som har andra eventuella problem med sina digitala enheter. Till det backup-provtillfället väljer du då Xit-Check som säkerhetslösning. Se här hur Xit Check fungerar: Xit-Check™

Användning - hitta Respondus i Dugga

Ladda alltid ner rätt version av Respondus från: https://app.dugga.se/sv/security/respondus_info

Respondus används som en av flera lösningar för nedlåsning av digitala enheter. I bilden till höger visas hur det ser ut när en elev eller student är inloggad i Dugga. För att ladda ned Respondus klickar eleven på "Respondus LockDown Browser" och därefter väljer man att ladda ned Respondus för Windows PC eller Mac OS X. Respondus för Chromebooks installeras av den enskilde studenten eller av en administratör som använder ett ID-nummer för installationen.  Kontakta gärna vår support (support@dugga.com) för att få ert ID-nummer samt eventuellt stöd vid installationen.  

Vanliga frågor

En vanlig fråga som brukar ställas är vilka skillnader som finns mellan Respondus och Safe Exam Browser. Den huvudsakliga skillnaden består i att Respondus kan användas av elever och studenter utan att man behöver någon inloggnings- eller utloggningskod för att komma in i eller lämna programmet. Detta brukar därför uppfattas som att Respondus är något enklare att använda än vad exempelvis Safe Exam Browser är. I övrigt håller Respondus och Safe Exam Browser en likvärdig säkerhetsnivå.

Ladda ned Respondus MSI-fil

Här kan du ladda ner en MSI-fil(zip-fil) för Respondus.
https://duggawikisa.blob.core.windows.net/wikiimages/SV/Respondus/LockDownBrowserLabOEM-MSI.zip
 

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 11:17
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 14:19