1. Exempel på en sant/falskt-fråga


  2. Sant/falskt-fråga


Vid en sant/falskt-fråga anger du olika påståenden som är antingen sanna eller falska. Elevens uppgift är att korrekt markera om ett påstående är sant eller falskt. Se exemplet i bilden.

I defaultläge används bokstäver för påståendena A, B, C, D etc. Du kan även välja siffror eller romerska siffror om du vill. Du kan även lägga till fler påståenden genom att klicka på knappen ”Lägg till fler” eller så kan du ta bort påståenden genom att klicka på sopkorgen som du ser längst till höger i figuren. Om du vill klickar du för alternativet ”Slumpa ordningen på svarsalternativen”. Syftet med randomiseringen är att göra det svårare att titta på varandra och fuska.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:29
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:45