I frågetypen rätt plats använder du en bild som du lägger till i den nedre editorn och markerar olika fält som blir klickbara (du kan förstås fortfarande lägga till bilder i den övre editorn men dessa är inte klickbara).

Du skapar frågan genom att till exempel skriva följande i huvudeditorn ”Ange på bilden var hjärtats olika delar är placerade”. Därefter laddar du upp en bild av hjärtat som du har sparat i en mapp på din dator. När bilden finns på plats klickar du på ”Lägg till område”, se figuren. Området som läggs till justerar du genom att dra i det markerade området med musen genom att klicka och släppa.

När du har justerat ditt markerade område anger du ett ord eller en kort text såsom i exemplet ”Övre hålven”. Därefter lägger du till ytterligare områden, justerar dessa och lägger till ord eller korta texter vilka kopplas till de områden du markerat i bilden. Elevens uppgift är att klicka på rätt område och ord. När du är klar med din ”Rätt plats”-fråga sparar du och fortsätter med nästa fråga.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:23
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:28