1. Flervalsfråga


Vid flervalsfråga anger du din fråga eller påstående i textfältet och därefter anger du tänkbara svarsalternativ. Du kan ange ett eller flera korrekta svarsalternativ.

I defaultläge används bokstäver för svarsalternativen A, B, C, D etc. Du kan även välja siffror eller romerska siffror om du vill. Du kan även lägga till fler svarsalternativ genom att klicka på knappen ”Lägg till fler” eller så kan du ta bort svarsalternativ genom att klicka på sopkorgen som du ser längst till höger i figuren. Om du vill klickar du för alternativet ”Slumpa ordningen på svarsalternativen” Detta så att det för t ex elev nummer 1 är svarsalternativ D som är rätt svar medan det för elev 2 är svarsalternativ A som är korrekt. Syftet med randomiseringen är att göra det svårare att titta på varandra och fuska. Detta innebär samtidigt att du som lärare inte kan hänvisa till svarsalternativ A, B, C… etc. när du använder randomisering. Om vill kunna hänvisa till vissa svarsalternativ i själva frågan klickar du inte för ”Slumpa ordningen…”. När du är klar klickar du på spara och lägg till en ny fråga.

Om det endast är ett rätt svarsalternativ på en flervalsfråga får man den poäng som du angivit om man svarar rätt. Om det är två eller flera rätta svarsalternativ fördelas poäng för varje rätt svar. Om du t ex klickat för två svarsalternativ som ”rätt svar” och du har gett 6 poäng på frågan så får eleven 3 poäng för varje rätt svar. Om det är tre svarsalternativ som är rätt får eleven 2 poäng för varje rätt svar etc.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:02
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 11:51