1. Mutliple Choice Question


Zet uw vraag in het daarvoor aanwezige gedeelte. U kunt tekst gebruiken maar ook video's of bestanden uploaden. Specificeer vervolgens een aantal mogelijke antwoorden.  

Standaard kiest het systeem voor de opties A, B, C, D enzovoorts. Maar u kunt ook kiezen voor cijfers of Romeinse cijfers. 

Als u wilt kunt u de verschillende antwoordmogelijkheden "randomizen" door hierbij het betreffende vinkje aan te klikken. Voor de ene leerling zal dan bijvoorbeeld antwoordoptie D het juiste antwoord bevatten en voor de andere leerling zal dit bijvoorbeeld antwoordoptie A zijn. Zo maak je het afkijken onderling lastiger.

U kunt er ook voor kiezen dat de leerlingen meer dan één juist antwoord kunnen geven. Als u heeft besloten dat de leerling voor deze betreffende vraag bijvoorbeeld tien punten kan krijgen en u heeft twee juiste antwoordopties geselecteerd. Dan krijgt de leerling bij elke goede vraag in dit geval vijf punten. 

U kunt er ook voor kiezen dat als een leerling een verkeerde antwoordmogelijkheid aanklikt hij of zij hier negatieve punten voor krijgt. 

Tags:
Gemaakt door Patrik Nilsson op 2019/06/25 09:02
Vertaald in het nl door Brooke Dawson op 2020/03/29 17:43