1. Markera


Markera är en frågetyp som kan användas för att markera delar av en text, t ex ord eller tal. Börja med att skriva en tydlig instruktion till studenterna om vad de ska markera i den text du tar med. Det är ofta fördelaktigt om du gör en separation mellan instruktionen och texten som de ska göra markeringarna igenom att lägga till en eller två radbrytningar med entertangenten på din dator.

I exemplet i figuren har läraren gett instruktionen ”Markera verben i följande korta meningar:”. Därefter följer tre korta meningar och läraren har markerat de tre verb som eleven ska markera för att få alla rätt på frågan. Det lättaste sättet att arbeta med frågetypen är att skriva in eller kopiera in en text och därefter markera de ord, tal eller dylikt som skall markeras. Du gör markeringarna genom att klicka med musen på t ex ett ord och därefter dyker det lilla markeringsverktyget upp som har en grön bock och ett rött kryss. Efter du har markerat ordet klickar du på den gröna bocken så blir ordet markerat. Om du vill avmarkera ett ord som du har markerat, markerar du detta ord igen och klickar på det röda krysset. Då försvinner markeringen.

I en och samma fråga kan du ge flera instruktioner och ha flera textavsnitt där ord, tal och dylikt ska markeras. I exemplet nedan skull du t ex kunna fortsätta med ytterligare instruktioner och meningar som du lägger till och be studenterna markera substantiv, adjektiv, adverb etc. Observera att det är viktigt att du ger tydliga instruktioner så att studenterna inte blir förvirrade och därmed inte vet vad de ska markera för att kunna avge ett korrekt svar. Notera också att det är viktigt att du informerar studenterna om att de ska markera exakt det ord, tal etc. som du har markerat annars kan inte automaträttning genomföras. Om en elev exempelvis har markerat ett ord samt ett mellanslag ges ingen poäng automatiskt utan då behöver du rätta manuellt för att avgöra om eleven bör få en poäng eller ej för det avgivna svaret (markeringen).

Taggar: