1. Markeer


"Markeer" is een vraagtype dat gebruikt kan worden om delen van een tekst te markeren, zoals woorden of getallen. Begin met het schrijven van een duidelijke instructie aan de leerlingen over wat ze moeten markeren in de tekst die u opneemt. Het is aan te raden om een scheiding te maken tussen de instructie en de tekst, omdat ze de markeringen moeten maken door één of twee regelafbrekingen toe te voegen met de Enter-toets op uw computer.

In het voorbeeld in de figuur heeft de leraar de instructie "Markeer de werkwoorden in de volgende korte zinnen:" gegeven. Dan volgen drie korte zinnen en de leraar heeft de drie werkwoorden gemarkeerd die de leerling moet markeren om iedereen op de hoogte te brengen van de vraag. De eenvoudigste manier om met het vraagtype te gebruiken is om een tekst in te typen of te kopiëren en vervolgens de te markeren woorden, nummers of dergelijke te markeren. U maakt de markeringen door met de muis te klikken op bijvoorbeeld een woord en dan verschijnt het kleine selectiegereedschap met een groen vinkje en een rood kruisje. Klik na het selecteren van het woord op het groene vinkje en het woord wordt gemarkeerd. Als u een woord dat u hebt geselecteerd wilt deselecteren, selecteert u dit woord opnieuw en klikt u op het rode kruisje. Dan verdwijnt de selectie.

In één en dezelfde vraag kunt u meerdere instructies geven en meerdere tekstgedeelten hebben waar woorden, getallen en dergelijke gemarkeerd moeten worden. In het onderstaande voorbeeld kunt u bijvoorbeeld doorgaan met verdere instructies en zinnen die u toevoegt en de leerlingen vragen om zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enz. te markeren. Merk op dat het belangrijk is dat je duidelijke instructies geeft, zodat de leerlingen niet in de war raken en dus niet weten wat ze moeten markeren om een juist antwoord te kunnen geven. Merk ook op dat het belangrijk is dat u de leerlingen laat weten dat ze precies het woord, de spraak enz. moeten markeren dat u anders hebt gemarkeerd, automatische correctie kan niet worden uitgevoerd. Als een leerling bijvoorbeeld een woord en een spatie heeft gemarkeerd, worden er niet automatisch punten gegeven, dan moet je het handmatig corrigeren om te bepalen of de leerling een score moet krijgen of niet voor het gegeven antwoord (de markering).

Tags: