1. Begreppfråga


Frågetypen "Begrepp" kan användas för t ex glosor eller begrepp. I introtexten i editorn skriver du t ex ”Översätt följande ord från svenska till engelska”. Därefter anger du de ord eller begrepp som ska översättas/förklaras. I exemplet i figuren ser du det svenska ordet ”Cykel” som kan översättas till exempelvis ”Bike” eller ”Bicycle”. Båda alternativen har här angetts som korrekta svar på frågan. Båda alternativen kommer också att visas som korrekt svar eftersom ”ögat” i anslutning till de korrekta svaren är orange-markerat.

Om du vill kan du göra skillnad på versaler och gemener genom att klicka för rutan för detta. Detta kan vara relevant om det t ex gäller egennamn eller om det är fråga om det tyska språket. När du har skapat din första glosa lägger du därefter till ytterligare en genom att klicka på ”Lägg till ord”. Du kan också klicka i den lilla rutan (i figuren är talet 10 inskrivet) och skriva t ex 5 eller 10 så läggs det automatiskt till så många ord som du har angett. När du är klar sparar du frågan och fortsätter med nästa.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:22
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 11:58