1. Redigering av luckmeny-fråga


  2. Exempel på luckmeny-fråga


Frågetypen ”Luckmeny” fungerar som frågetypen Lucktext​ med skillnaden att eleven väljer det saknade ordet från en meny med olika alternativ istället för att skriva in det själv, se exemplet i den övre bilden till höger.

Man arbetar med frågetypen på samma sätt och gör markeringar genom att klicka med musen på t ex ett ord, symboler eller ett tal och därefter dyker det lilla markeringsverktyget upp som har en grön bock och ett rött kryss. Efter du har markerat ordet klickar du på den gröna bocken så blir ordet markerat. Om du vill avmarkera ett ord som du har markerat, markerar du detta ord igen och klickar på det röda krysset. Då försvinner markeringen.

Precis som vid frågetypen Lucktext​ dyker en separat editor upp som du kan flytta omkring på skärmen och placera på ett ställe som du finner lämpligt. När du har markerat ett ord, tal eller dylikt kommer detta ord att dyka upp i den separata editorn. I den separata editorn lägger du till de olika svarsalternativen, se exemplet i bilden.

Om du vill radera ett ord eller ett alternativ klickar du på sopkorgen så tas ordet bort. När du är klar med din luckmeny-fråga klickar du på spara och fortsätter med nästa fråga.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:25
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:41