1. Gap Menu


Het vraagtype "Menuvraag" werkt als "Vul in", met het verschil dat de student nu het ontbrekende woord kan kiezen uit verschillende opties. Zie de figuur. U kan op dezelfde manier werken met het vraagtype en markeren door bijvoorbeeld op een woord, symbool of cijfer te klikken. Na het markeren van het woord klik je op het groene vinkje en wordt het woord geselecteerd. Als je een gemarkeerde woord wilt verwijderen, markeer je het opnieuw en klik je op het rode kruis. Dan verdwijnt de selectie. Net als de vraagtype, verschijnt er een aparte editor die je op je scherm kunt verplaatsen. Als je een woord, nummer of iets anders hebt gemarkeerd, wordt dit woord weergegeven in de a editor. Als u een woord wilt verwijderen, klik op de prullenbak. Als u klaar bent met de vraag over het tussenmenu, klik op opslaan. 

Tags:
Gemaakt door Patrik Nilsson op 2019/06/25 09:25
Vertaald in het nl door Brooke Dawson op 2020/03/29 17:40