1. Lucktext


Frågetypen ”Lucktext” påminner mycket om frågetypen Markera​. Man arbetar med frågetypen på samma sätt och gör markeringar genom att klicka med musen på t ex ett ord, symboler eller ett tal och därefter dyker det lilla markeringsverktyget upp som har en grön bock och ett rött kryss. Efter du har markerat ordet klickar du på den gröna bocken så blir ordet markerat.

Om du vill avmarkera ett ord som du har markerat, markerar du detta ord igen och klickar på det röda krysset. Då försvinner markeringen. Skillnaden jämfört med markera-frågetypen är att i lucktext-frågetypen dyker ytterligare en editor upp som du kan flytta omkring på skärmen och placera på ett ställe som du finner lämpligt.

När du har markerat ett ord, tal eller dylikt kommer detta ord att dyka upp i den separata editorn, se rutan med grårandig övre kant till vänster i figuren. Detta så att du lättare kan hålla ordning på alla ord som din lucktext-fråga består av.

Som framgår av figuren kan du även lägga till alternativ som kan poängsättas individuellt. Om du vill radera ett ord eller ett alternativ klickar du på sopkorgen så tas ordet bort. När du är klar med din lucktext-fråga klickar du på spara och fortsätter med nästa fråga.

När du arbetar med lucktext-frågetypen kan det ofta vara bra att hjälpa studenterna och ge dem ledtrådar så att de får en indikation på vilket ord eller dylikt som de förväntas skriva på den tomma linje som lucktext-frågan automatiskt genererar. Ett exempel på hur detta kan göras är att skriva det sökta ordet (lucktextordet) i dess grundform. Det kan till exempel se ut så här ”Anna är snabbast i klassen. Hon _______ (springa) fortast av alla.” I exemplet i föregående mening har ordet ”springa” adderats inom parentes direkt efter det ord som studenterna förväntas skriva. Därigenom undviker du att studenterna använder felaktiga synonymer eller alternativ när de fyller i lucktext-frågorna.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:25
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:38