1. Vul in...


Het vraagtype "Fill Gap" lijkt sterk op het vraagtype "Mark". U werkt op dezelfde manier met het vraagtype en maakt markeringen door met de muis te klikken op bijvoorbeeld een woord, symbool of een cijfer en dan verschijnt het kleine selectiegereedschap met een groen vinkje en een rood kruisje. Klik na het selecteren van het woord op het groene vinkje en het woord wordt gemarkeerd.

Als u een woord dat u hebt geselecteerd wilt deselecteren, selecteert u dit woord opnieuw en klikt u op het rode kruisje. Dan verdwijnt de selectie. Het verschil tussen "Fill Gap" en het vraagtype "Mark" is dat in het vraagtype "Sleuftekst" een andere editor verschijnt die u kunt verplaatsen op het scherm en plaatsen op een plaats die u geschikt vindt.

Wanneer u een woord, nummer of iets dergelijks hebt geselecteerd, verschijnt dit woord in de aparte editor, zie het vakje met de grijze bovenrand links in de figuur. Dit maakt het makkelijker voor u om alle woorden bij te houden waaruit uw geluksvraag bestaat.

Zoals in de figuur te zien is, kunt u ook opties toevoegen die individueel kunnen worden gescoord. Als u een woord of optie wilt verwijderen, klikt u op de vuilnisbak en het woord wordt verwijderd. Wanneer u klaar bent met uw vraag, klikt u op opslaan en gaat u verder met de volgende vraag.

Bij het werken met het type "Fill Gap" kan het vaak goed zijn om de leerlingen te helpen en ze aanwijzingen te geven zodat ze een indicatie krijgen van welk woord of iets dergelijks ze geacht worden te schrijven op de lege regel die de vraag automatisch genereert. Een voorbeeld van hoe dit kan is door het gezochte woord (het gelukswoord) in zijn basisvorm te schrijven. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien. "Anna is de snelste van de klas. Zij _______ (rennen) de snelste. "In het voorbeeld in de vorige zin is het woord "rennen" tussen haakjes toegevoegd direct na het woord dat de leerlingen geacht worden te schrijven. Dit voorkomt dat leerlingen onjuiste synoniemen of alternatieven gebruiken bij het invullen van de Fill Gap vragen.

Tags:
Gemaakt door Patrik Nilsson op 2019/06/25 09:25
Vertaald in het nl door Brooke Dawson op 2020/03/29 16:58