1. Essäfråga


Vid essäfråga skriver du frågan i textfältet och anger därefter poäng. Du kan begränsa svarslängden om du vill. Du gör detta genom att ange det antal ord eller tecken som studenterna kan skriva. Om man använder teckenbegränsning kan det vara värdefullt att känna till att en A4-sida motsvarar ungefär 4500 tecken. Om du inte ger någon begränsning kan studenterna skriva så mycket de vill.

I anslutning till essäfrågetypen finns möjlighet att välja rättstavning, om så önskas, på språken svenska, engelska, tyska, franska, nederländska och finska. Rättstavsningsfunktionen innebär att studenten får stöd med rättstavning i samband med att exempelvis en längre text författas.

I editorn där du skriver din fråga kan du även lägga till bild, ljud och video – se ikonerna för bild och video. Ljud läggs lämpligen till som en extern fil genom att välja "fil" i froala-editorn som används för att skriva frågor.

Som avslutning anger du det antal poäng som du anser att frågan är värd. Det går även att istället välja bedömningsmatris med tillhörande bedömningsområden och kriterier. När du är klar med din fråga klickar du på ”Spara och lägg till en fråga”.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:00
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 11:45