1. Korrekt svar


Vid korrektsvarsfråga skriver du din fråga eller påstående i textfältet och därefter anger du det/de korrekta svaren i textfältet nedanför.

I exemplet i figuren efterfrågas ett annat ord för demokrati. Som korrekt svar har angetts ”Folkstyre” men fler alternativ kan läggas till. Som bekant förekommer särskrivning varför det kan vara fördelaktigt att ange ”Folk styre” om man anser att det är ett acceptabelt svar som eleven bör få poäng för. Ute till höger i figuren syns ett färgat öga vilket indikerar att eleven endast kommer att se ordet ”Folkstyre” som rätt svar när man får tillbaka sitt prov.

Om man klickar på ”ögat” för det särskrivna ordet ”Folk styre” kommer även detta svarsalternativ att synas som rätt svar för eleven. Om du ”avklickar” ögat kommer eleven inte att se detta som rätt svar.

Korrektsvarsfrågan har i rättningsläget även en funktion som innebär att du kan lägga till ytterligare svarsalternativ som eleven skrivit in och som du i efterhand anser borde ge poäng. Du lägger då till dessa nya alternativ när du rättar frågan. Efter det att du har lagt till alternativen klickar du på ”gör om rättning för denna fråga” så kommer alla som har skrivit detta nya alternativ som har lagts till att få poäng på frågan. Syftet med denna funktion är att ge läraren möjlighet att i efterhand lägga till ytterligare svar som denne kanske inte tänkte på när provet skapades.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:21
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 11:53