1. Klicka text


I frågetypen ”Klicka text” skapas en fråga genom att t ex utelämna ett ord som eleven förväntas välja bland flera svarsalternativ som du anger i de mindre editorerna, se figuren.

I figuren har läraren skrivit in ”Anna är snabbast i klassen.” och därefter ordet ”Hon”. Efter ordet ”Hon” klickar du som lärare på den rosamarkerade symbolen bland verktygen i editorn. Systemet lägger då till ett streck som representerar det saknade ord som eleven skall välja bland de olika alternativ som du som lärare lägger till.

Du lägger till de olika svarsalternativen och anger vilket alternativ som är rätt genom att bocka för det alternativet. I exemplet nedan är det rätta svaret ”springer” och när eleven klickar på det alternativet (springer) läggs den texten till i meningen och eleven får poäng för att ha markerat det korrekta alternativet.

När du är klar med din fråga sparar du den och går vidare.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 09:23
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 13:16