1. Uppgift

Frågetypen ”Uppgift” är en separat frågetyp som inte ska användas när man skapar prov, diagnoser, duggor, glos- och läxprov eller dylikt. Frågetypen uppgift kan alltså inte användas tillsammans med någon av de andra frågetyperna. Om du vill skapa en uppgift börjar du med att klicka på knappen för uppgift och då döljs de andra frågetyperna. Frågetypen ”Uppgift” kan till exempel användas för att skapa och genomföra uppsatser, individuella uppgifter, hemuppgifter, hemexaminationer och liknande. Se figuren.

När du har skapat din uppgift som i exemplet i figuren sparar du denna och kan direkt gå vidare med schemaläggning av uppgiften. När du schemalägger uppgiften kan du även göra ett emailutskick så att alla elever får ett särskilt email om att uppgiften nu är tillgänglig så att studenterna kan börja arbeta med uppgiften vid den tidpunkt som du har angett.

Om du använder fullversionen av Dugga (dvs ej Dugga-Free, Demo-licenser eller test-licenser) samt innehar en licens för plagiatanalys kan du när du använder uppgift-frågetypen lägga till plagiatanalys när du genomför rättning av uppgifter. Detta innebär att alla uppgifter som dina elever skriver jämförs med samtliga elever som får denna uppgift. Plagiatanalysen genomförs även mot dokument på internet. Detta innebär att dina elever inte kan samarbeta på ett otillbörligt sätt eller kopiera och klistra in textavsnitt från dokument som de hittar på internet.

Taggar:
Skapad av Fabian Åkesson den 2019/11/15 11:27
Översatt till sv av Fabian Åkesson den 2019/11/15 13:54