Dugga Digital Assessment även känt under det kortare namnet -Dugga- är en digital provplattform som kan användas för datorer/operativsystem såsom Windows PC, MAC OS X, iPad IOS, och Chrome OS för Chromebooks. Systemet Dugga är plattforms- och operativsystemsoberoende och kan användas för prov, diagnostiska prov, tentamen, hemtentamen, inlämningsuppgifter, läxuppgifter, läxförhör och liknande digital kunskapsutvärdering.

Bedömning i Dugga kan ske med poängbaserat resultatsystem till vilket olika resultatskalor kan kopplas eller med så kallade bedömningsmatriser som kan skapas centralt av ett förlag eller en skola, av enskilda lärare eller hämtas från andra system. Som en central del i bedömningen genomförs denna på ett sådant sätt att den lärare som genomför bedömningen inte känner till identiteten på den elev eller student som bedöms. Bedömningen sker alltså anonymt, i default-läge, i Dugga vilket ger en rättvisare och mer opartisk bedömning av eleverna.

Dugga är en Spinoff från ett forsknings- och utvecklingsprojekt vilket initierades 2012 vid Stics Research och Handelshögskolan i Stockholm och bedrevs i samarbete med forskare och utvecklare vid Stockholms universitetKungliga Tekniska HögskolanUmeå universitetHögskolan i Nijmegen ArnhemUniversity of Lyon samt University of Memphis.

Duggas datorbaserade provplattform gör att eleverna känner sig mer bekväma när de gör prov. Detta då dagens elever är mer vana vid att skriva på dator med tangentbord än vad de är med att skriva med papper och penna.

Dugga har utvecklats av forskare och pedagoger med mångårig erfarenhet av det svenska skolväsendet. I det ursprungliga projektet medverkade ett 30-tal skolor där skolledare, lärare och elever var med och bidrog i utformandet av plattformen. Vid utvecklingen utgick forskarteamet bland annat från lärare vars huvudfokus inte var ämnesområden med bäring på IT, datorer och liknande. Antagandet var att den digitala provplattformen skulle bli mer användarvänlig och lättare att använda för samtliga typer av användare om man särskilt utgick ifrån mindre datorvana pedagogers önskemål och synpunkter vad avser hur plattformen skulle vara utformad.

Vad betyder ordet Dugga? [Du:ga]

Ibland förekommer att en kurs på universitetsnivå har så kallade duggor vilket kan sägas vara en mindre omfattande typ av skriftligt prov. En dugga kan ha formen av ett prov med självrättande frågetyper såsom exempelvis flervalsfrågor, korrektsvarsfrågor, matchafrågor, lucktextfrågor och ordnafrågor, vilket underlättar snabb rättning så att den tid det tar för en lärare att rätta provet är väldigt liten eller obefintlig. Duggor har tidigare bland annat använts vid kontrollskrivningar, förprov och liknande eller som ett kvalificeringstest inför laborationsövningar eller innan man påbörjar en större projektuppgift. Duggor har ibland även använts som en frivillig uppgift med möjlighet till bonuspoäng på en efterföljande tentamen eller som ersättning för tentamensuppgifter. Med provplattformen Dugga kan emellertid alla typer av skriftliga prov och uppgifter genomföras digitalt.

Här nedan kan du se ett kort videoklipp om Dugga och hur vi arbetar.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/05/27 12:28
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/26 07:32