Bij het uitvoeren van digitale toetsen kunnen een aantal voorbereidingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen zo soepel en eenvoudig mogelijk worden uitgevoerd. Onze ervaring is dat hoe meer men zich voorbereidt, hoe gemakkelijker de toetsen kunnen worden uitgevoerd, ongeacht het type test. Het is ook belangrijk om ruim voor de uitvoering van de digitale toetsen te beginnen met de voorbereidingen, zodat zowel docenten als studenten zich tijdig vertrouwd maken met het digitale toetsplatform en hoe de implementatie van digitale toetsen verloopt. De voorbereidingen die moeten worden getroffen zijn niet alleen gekoppeld aan het digitale toetsplatform, maar hebben tevens betrekking op andere aspecten zoals onderwijs, goede wifi/internetverbinding en stroomvoorziening maar ook dat de juiste software wordt geïnstalleerd op studentencomputers en nog veel meer.

Inleidende video Dugga NT::

Gebruik Duggas-instructievideo's om vertrouwd te raken met het toetsplatform. Duggas-instructievideo's zijn voor u beschikbaar, zodat u deze op elk gewenst moment kunt bekijken.

Voorbereidingen die leraren kunnen maken:

A) Om u en uw leerlingen de kans te geven kennis te maken met Dugga, is het goed om verschillende toetsbeoordelingen uit te voeren en als eerste stap, een inlogtest (in open modus) met alle klassen en groepen die u zult proberen. Bij een inlogtest kan bijvoorbeeld een (1) opstelvraag worden geformuleerd als "Hallo, schrijf en vertel me of je op een makkelijke manier kunt inloggen in deze test en dat alles voor je werkt op je computer". Dit zorgt ervoor dat alle gebruikers kunnen inloggen en kennis kunnen maken met het beoordelingsplatform. Verschillende van deze korte testjes zullen u laten wennen aan het platform. U moet 3 tot 5 toetsbeoordelingen doen voordat u begint met het uitvoeren van echte toetsen.

B) Als volgende stap is het waardevol om toetsbeoordelingen uit te voeren in de vergrendelde modus met bijvoorbeeld Safe Exam Browser, Duggas Chromebook-app of Xit-Check™ om meer ervaring op te doen met het gebruik van de vergrendelde modus. Bij het gebruik van de verschillende oplossingen voor vergrendelde modus is het waardevol om te leren en ervaring op te doen met het downloaden van zogenaamde Test Response File / Submitting Tests (antwoorden van de leerlingen op de test) in geval van gebrek aan netwerkverbinding of wifi. Merk op dat de procedure verschilt tussen verschillende soorten computers of digitale apparaten.

C) Zorg voor een lege USB-stick wanneer uw leerlingen worden getoets op een PC, Mac of Chromebook. Voor de uitvoering van de toets is het waardevol om te weten hoe toetsantwoordenbestanden kunnen worden opgeslagen in geval van internet- of Wifi-fouten. Op de PC en Mac worden de toetsantwoordenbestanden opgeslagen door de student die op "Download antwoordbestand" klikt wanneer de student in het examen zit en bijvoorbeeld gebruik maakt van de Veilige Examenbrowser. Vraag de student vervolgens uit te loggen uit de Safe Exam Browser, open de bestandsmanager/-verkenner, ga naar "gedownloade bestanden" en breng de bestanden over naar uw USB-stick. Bij Chromebooks kunt u de USB-stick in de Chromebook steken, op "Download File" in het voorbeeld klikken en het bestand vervolgens rechtstreeks naar de USB-stick overbrengen. Bij gebruik van de Veilige Onderzoeksbrowser op iPads wordt het toetsantwoord-bestand opgeslagen door te klikken op "Download antwoordbestand". Hierdoor kan het bestand worden opgeslagen en lokaal worden opgeslagen in de Safe Exam Browser op de iPad (er is geen USB-stick nodig voor iPads). Wanneer je het toetsantwoordbestand van een iPad naar Dugga wilt uploaden wacht je tot de iPad weer internetverbinding heeft en dan upload je het bestand.

Hier vindt u aanvullende instructies:

D) Voeding is een belangrijk onderdeel om de uitvoering van de beoordeling te waarborgen. Het is daarom aan te bevelen dat alle studenten gedurende de gehele toetsperiode toegang hebben tot continue stroomvoorziening. De leerlingen moeten op zijn minst in staat zijn om zich aan te sluiten op een stroomvoorziening als dat nodig is. Verder kan het worden aanbevolen dat de school ervoor zorgt dat er adapters voor de stroomvoorziening in reserve zijn en dat de school/ u als leerkracht alle leerlingen informeert over het maken van de voedingsadapter voor de test. Het kan nodig zijn om contact op te nemen met de verantwoordelijke personen van de school of de gemeente om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening - stopcontacten, verlengkabels, adapters etc. - beschikbaar is op de school tijdens de test.

E) Sommige leerlingen gebruiken en werken met digitale apparaten (PC, Mac, Chromebook, iPad) die wellicht oud en verouderd zijn. Het kan goed zijn om de digitale apparaten te beoordelen, zodat ze weten dat ze werken, dat ze de batterij op peil houden en dat ze bijgewerkte software hebben. Dit is met name van belang in gevallen waarin computers / digitale apparaten worden gedeeld door meerdere verschillende gebruikers. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de digitale apparaten echt werken als ze worden gebruikt. Apparaten die niet werken, beschadigde batterijen, een defecte display of iets dergelijks hebben, moeten worden vervangen.

Voorbereidingen die scholen kunnen doen:

F) De invoering van digitaal toetsen vereist de ICT-competentie van de scholen, en daarom is het nuttig om opleidingen te organiseren voor leerkrachten in het algemeen en voor leerkrachten die digitale toetsen moeten uitvoeren in het bijzonder. Sommige scholen voeren grote kennisvergrotende initiatieven uit in verband met digitalisering, wat goed is. Het is nuttig om dergelijke kennisverrijkende inspanningen te initiëren door middel van zelfsturende interne opleidingen en workshops en om leerkrachten met meer ICT-ervaring ervaringen te laten delen met andere leerkrachten van diverse scholen. Op deze manier kan de school effectief de digitale weg naar meer ICT-competentie inslaan.

G) Het is gemakkelijker om digitale tests uit te voeren als je een goede internetverbinding en goede Wifi hebt. Een trage WiFi heeft een negatief effect op de datatransmissie en de prestaties. Onvoldoende netwerkcapaciteit moet daarom zo snel mogelijk worden verholpen. Als verantwoordelijke voor het netwerk en de infrastructuur van een school kan het nuttig zijn om prestatiemetingen uit te voeren. Als een school via WiFi de leerlingen van de school de mogelijkheid geeft om in te loggen op het netwerk met mobiele telefoons, kan dit de prestaties van het netwerk nadelig beïnvloeden. In dergelijke gevallen kan het dienstig zijn regels vast te stellen voor het gebruik van het netwerk. Zo kan de school bijvoorbeeld als eerste stap de leerlingen informeren om hun mobiele telefoon uit te schakelen tijdens grotere toetsen. Dit is om de belasting van het WiFi-netwerk van de school te verminderen. Soms kunnen hardware-updates nodig zijn om betere netwerkprestaties te krijgen.

I) De stroomvoorziening is een belangrijk onderdeel om de uitvoering van de tests te garanderen. Het is daarom aan te bevelen dat alle studenten gedurende de gehele toetsperiode toegang hebben tot continue stroomvoorziening. Een minimumlimiet is dat studenten in ieder geval de stroomvoorziening kunnen aansluiten als dat nodig is. Verder kan worden aanbevolen dat de school ervoor zorgt dat er adapters voor de stroomvoorziening in reserve zijn en dat de school alle leerlingen informeert over het meenemen van de voedingsadapter voor het toetsen. Het kan nodig zijn om contact op te nemen met de verantwoordelijke personen van de school of gemeente om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening - stopcontacten, verlengkabels, adapters etc. - beschikbaar is in de school bij de test.

K) Leraren op scholen die digitale toetsen zullen uitvoeren, moeten vooraf verschillende toetsen maken in vergrendelde modus, zoals Safe Exam Browser, met alle klassen die nationale examens zullen hebben. Dit betekent dat alle gebruikers ervaring hebben met het uitvoeren van tests in vergrendelde modus. Als school of equivalent daarvan is het raadzaam om de docenten tijd en gelegenheid te geven om dergelijke toetsen uit te voeren. Het is raadzaam om dergelijke "proef" toetsen uit te voeren voordat u begint met het uitvoeren van echte toetsen.

 

Tags: