Vid genomförande av rättning i samband med Nationella Prov finns det flera alternativa tillvägagångssätt. Hur du som lärare går tillväga vid rättning av NP beror framförallt på hur erfaren du är på att använda Dugga vid genomförande av prov och tillhörande rättning. I det följande beskrivs en variant på det digitala tillvägagångssättet vid rättning av NP och vi rekommenderar att du använder detta förfarande om du är en erfaren användare av Dugga och har mer än ett halvårs vana av att använda Dugga och genomföra rättning med Dugga.

Rättning vid NP, Förfarande 2 (för erfarna användare)

Förberedelser:

För att rätta/bedöma NP digitalt i Dugga skapar du i förväg tre prov och du skapar även tre olika bedömningsmatriser som hör ihop med de tre olika proven (för vissa prov kan det räcka med två prov och två matriser eller endast ett prov och en matris). Anledningen till att det behövs tre bedömningsmatriser (och ibland 3 tillhörande prov) beror på att om en student skriver ett visst tema skall exempelvis bedömningsmatris "A" användas. Om studenten skriver en annan typ av text ska bedömningsmatris "B" eller "C" användas. Ett alternativ är att skapa ett prov och en helhetsbedömningsmatris som omfattar de tre olika bedömningsmatriser som potentiellt kan användas vid bedömning av NP.

Om du har skapat tre prov med tillhörande matriser till vart och ett av proven är det viktigt att du ger tydliga instruktioner till studenterna att de först noggrant ska läsa instruktionerna till provet som ligger bredvid dem vid deras datorer och att de därefter ska välja vad de vill skriva om. Först när de har valt vad de vill skriva om klickar de på det prov som är relevant för det tema de ska skriva om så att rätt bedömningsmatris följer med provet. Om du har valt att göra tre olika prov med tillhörande bedömningsmatriser kan det vara fördelaktigt att också aktivera "Startkod" när du schemalägger de tre proven. Detta så att studenterna inte kan starta provet (studenterna kommer att kunna se alla tre proven) förrän du som lärare ger dem startkoden och dessförinnan har kunnat informera studenterna om att de kommer att se tre olika prov som heter tre olika saker beroende på vilket tema de väljer. Detta betyder att du bör ge de tre proven olika namn så att studenterna kan skilja mellan de olika teman som finns att välja mellan. Detta innebär också att du, när du schemalägger provet, lägger till samma klass (t ex klass 9A) till varje prov/provtillfälle så att de tre proven blir synliga och tillgängliga för samtliga studenter i klassen. Därmed kan de välja det prov som är kopplat till den bedömningsmatris som är relevant för att bedöma det tema som studenterna väljer.

  1. Vy i vänster sidobar där inlämningarnas ID-nummer, frågor, poäng etc framgår.


Om du har valt att skapa endast ett (1) prov men med en "helhetsbedömningsmatris", som egentligen är en matris som inrymmer alla tre bedömningsmatriser som potentiellt kan användas för att bedöma de olika teman som studenterna kan skriva om, behöver du inte skapa fler än ett (1) prov och ett (1) tillhörande provtillfälle (t ex för klass 9A).

A) Vid rättning eller bedömning av nationella prov börjar du med att klicka på "Rätta prov" som du finner i toppmenyn i Dugga. Därefter klickar du på det aktuella provet. När du har fått fram det prov som du ska rätta tittar du till vänster på skärmen.

B) Du kommer där att se en lista med ett antal "inlämningar" som är de prov/uppsatser som studenterna har skrivit. Varje inlämning har ett unikt ID-nummer (51213 i bilden till höger).

C) Du klickar nu på exempelvis den första inlämningen vilket gör så att provet/uppsatsen som du ska rätta/bedöma dyker upp.

D) Läs igenom provet/uppsatsen och bedöm digitalt genom att markera och ange i bedömningsmatrisen vilket/vilka kriterier de uppfyller och vilket betyg (A, C, E, F eller A, B, C, D, E, F) som du anser att de når upp till.

E) När du är klar med bedömningen av den första inlämningen repeterar du samma procedur för samtliga inlämningar. Kom ihåg att ge ett helhetsbetyg som du skriver i den ruta som finns i anslutning till varje bedömningsmatris/inlämning.

F) När du är klar med bedömningen går du vidare till "1. Lås resultat och avanonymisera" där du väljer "Resultatskala, "Lås resultat" och sedan klickar du på "Spara".

G) För att se kopplingen mellan en inlämning-ID elev/student, klicka på "2. Publicering av resultat".

H) Ladda ner alla PDF-filer och skriv ut studenternas prov/uppsatser för att föra in deras betyg på lämpligt ställe och arkivera därefter deras NP som du har skrivit ut. Det finns två sätt att skapa en PDF-fil. En är att man skapar en PDF som innehåller alla inlämningar(klicka på "Skapa fil med alla PDF:er"), den andra att man skapar en PDF för varje inlämning(Klicka på de två pilarna om bildar en cirkel, till höger om inlämnings_ID).

Observera att du INTE ska publicera provet. Du ska alltså inte bocka för några inlämningar och publicera några prov när det är fråga om nationella prov.

Du är nu klar med ditt NP och kan fortsätta med att arbeta med annan kunskapsutvärdering i Dugga.

Taggar: