Vid genomförande av digitala nationella prov (NP) i Dugga är förfarandet tämligen enkelt. Genom att följa stegen som presenteras nedan skapar du som lärare och provkonstruktör förutsättningar för att genomföra dina prov på ett smidigt sätt.

  1. Figur 1. Schemalägg prov.



  2. Figur 2. Bocka för alternativet "Kräv en kod för att starta provet (koden kommer synas under Pågående Prov-översikten)



  3. Figur 3. Bocka för lämpligt alternativ för att låsa ned studenternas datorer, t ex "Kräv Safe Exam Browser".


1) Skapa prov. Logga in i Dugga och klicka på "Nytt prov" som du ser till vänster högst upp i toppmenyn.

2) Ge ditt prov några grundinställningar. Skriv namnet på ditt prov, t ex "Svenska NP, åk 9". Ange därutöver de förutsättningar som du vill tillämpa i detta prov (t ex typ av bedömning, talsyntes etc). Klicka på "Skapa prov".

3) Skapa din Essäfråga. Eftersom det är fråga om ett nationellt prov kommer eleven att ha ett häfte bredvid sin dator med instruktioner kring provet. Den fråga du skapar kan därför vara tämligen enkel, t ex "Skriv här.". Du bestämmer själv hur mycket text och instruktioner du vill skriva därutöver i din fråga. Du är nu klar med skapandet av själva provet och behöver nu bara lägga till ett provtillfälle för detta prov.

4) Lägg till provtillfälle. Klicka på "Lägg till provtillfälle". Du kommer nu till sidan "Lägg till provtillfälle" där du schemalägger prov. Börja med att i det översta fältet ange ett namn för provtillfället, t ex "Sv NP Klass 9 A". Om du vill kan du även lämna detta fält tomt.

5) Ange datum och tid för provet. Därefter anger du tiden för när provet ska börja och sluta. Klicka i fältet så dyker en kalender och tid upp där du kan välja datum och tid. Om det är ett nationellt prov rekommenderas det att du sätter starttiden t ex 15-30 minuter innan provet börjar och sedan även adderar 15-30 minuter efter provet. Därigenom tar du höjd för ev. problem som studenter kan ha med sina digitala enheter när de ska starta sina datorer, logga in i plattformen eller börja genomföra provet. Du uppnår tre saker genom att ge lite extra tid före och efter den egentliga provtiden, nämligen:

a) studenterna kan därmed i förväg logga in i Dugga, se provet och klicka på provet för att komma till provets försättsblad men de kan inte komma in i provet/starta provet (detta genom att kräva en "startkod" som framgår nedan under punkt 8).

b) om en student får något problem med sin dator och kanske behöver något förlängd provtid behöver du inte gå in i provtillfället och förlänga provtiden eftersom du redan har satt en något längre provtid från början, vilket gör att du som lärare redan är förberedd om någon student får problem.

c) studenterna kan starta provet först när du ger dem "startkoden" som är en 5 eller 6-siffrig pinkod och som du ger exakt när du vill att studenterna ska börja skriva provetStartkoden samt alla andra koder är alltid synliga för dig som lärare under "Pågående prov"-menyn. Det kan vara bra att veta att alla koder kopplade till ett visst prov/provtillfälle blir synliga för dig som lärare 36 timmar innan provet börjar och dessa kommer du då att se under "Pågående prov"-menyn .

6) Ange deltagare för provet. När du har angett starttid och sluttid anger du därefter vilken klass/grupp/kurs med deltagare som ska kunna ta provet. Du väljer t ex klass "9 A" eller så väljer du att lägga till "individuella kandidater" där du kan lägga till enskilda elever som ska ta provet. Ett annat alternativ kan även vara att "Generera deltagarkod" vilket är en kod för att komma till provet som du ger till studenterna för att de ska kunna genomföra provet. Deltagarkoden är synlig under "Pågående prov"-menyn.

7) Försättsblad. Skriv det du finner lämpligt på försättsbladet.

8) Ange inställningar för "Allmänt". Bocka för alternativet "Kräv en startkod för att starta provet (startkoden kommer synas under Pågående Prov-översikten)" (se bilden nedan). Genom att bocka för detta alternativ genereras en startkod/pinkod som du ger till studenterna vid den tidpunkt när du vill att de ska starta provet. Studenterna skriver in startkoden/pinkoden, klickar på starta prov och därefter kommer de in i provet och kan sätta igång med att besvara frågor.

9) Ange inställningar för "Säkerhet". Välj det säkerhetsalternativ som är lämpligt givet den typ av datorer/digitala enheter som studenterna har. T ex rekommenderas Safe Exam Browser för studenter med PC, Mac och iPads. För studenter med Chromebooks väljs alternativet "Duggas Chromebook app".

10) Spara provtillfället genom att klicka på "Spara provtillfälle".

11) Genomför provet. Du kan nu låta dina studenter genomföra provet och de gör detta genom att logga in i Dugga och klicka på det prov du har skapat åt dem. Kom ihåg att alltid säga till dina studenter att själva lämna in sina prov genom att klicka på knappen "Lämna in prov" när de är klara med sina prov. Studenterna ska lämna in sina prov och se till att få bekräftelse på att de har lämnat in sina prov från Dugga innan de lämnar provsalen. Därigenom får studenterna också möjlighet att lämna en provsvarsfil/USB-fil i den händelse de skulle ha haft avsaknad av wifi/internetuppkoppling under delar av eller hela provet.

12) När studenterna har genomfört proven genomför du rättning/bedömning av proven på det sätt som beskrivs här Rättning vid NP eller här Digital rättning vid NP.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/20 10:09
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 09:10