Om du är administratör i Dugga kan du genomföra de åtgärder som beskrivs under denna instruktion för att skapa temporära lösenord till dina användare.

I vissa situationer kan det vara värdefullt att kunna byta lösenord åt exempelvis en eller flera användare samtidigt. Detta kan t ex bero på att studenter inte kan hitta sina lösenord och att epost som skickas ut från Duggas provplattform inte når fram till sina mottagare utan hamnar i spamfilter, skräppost eller liknande. Av detta skäl finns i Dugga en funktion där en administratör kan generera ett eller flera temporära lösenord som möjliggör för studenter att ändå kunna komma in i Dugga. Du som är administratör behöver bara följa stegen i instruktionen nedan för att lösa eventuella lösenordsproblem åt dina användare.

  1. Logga in som administratör i Dugga och gå till Admin-fliken genom att klicka på länken. Se bilden nedan.


  2. Gör de urval som är lämpliga, välj t.ex. en klass och välj en roll, i exemplet nedan en "student" och klassen "testklass". Se bilden nedan.


  3. Markera de elever som det ska genereras nya lösenord till genom att bocka för dem, antingen en och en eller alla på en gång genom att bocka för rutan till vänster om Förnamn enligt nedan.


  4. I fältet Åtgärd, välj åtgärden ”Generera temporära lösenord för valda användare”. Se bilden nedan.


  5. Följande kommer att visas enligt bilden nedan till höger:


  6. Klicka sedan på högerpilen till höger om åtgärd enligt bilden nedan.


  7. De valda användarna kommer att visas tillsammans med en text som beskriver vad som kommer att hända. Klicka på generera nya lösenord varpå en lista med de nya temporära lösenorden kommer att visas på skärmen. Se nedan.


  8. På nedanstående bild framgår hur man kan välja att ladda ner listan antingen som en textfil (CSV) Excel-dokument (XLS) eller kopiera till klippbordet så att listan kan kopieras in i valfritt program, csv längst till höger. När detta är gjort så kan användarna logga in i Dugga med de temporära lösenorden och ändra till ett eget permanent lösenord.


Kom ihåg att uppmana studenterna att byta till ett säkert lösenord som de sedan kan komma ihåg. Ett lösenord som innehåller såväl siffror, bokstäver som specialtecken och som är 10 tecken eller längre brukar vara bra att ha eftersom det då blir svårare att forcera för obehöriga.

Taggar:
Skapad av Patrik Nilsson den 2019/06/25 14:40
Översatt till sv av MatsEriksson den 2019/06/27 14:48